2300

datalekken

62

miljoenenbranden

13%

van de Nederlandse huishoudens heeft een inbraakinstallatie

400

duizend aansluitingen MARC's

3600

bedrijfsbranden

96.507

aantal aangiften fietsendiefstal

Thema's

theme-photo
Technische Verificatie

Sinds het Bouwbesluit 2012 is de verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) voor een belangrijk gedeelte komen te vervallen. De eindgebruikers van de betreffende gebouwen hebben hiermee een grotere verantwoordelijkheid gekregen.

Lees verder
theme-photo
Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

In de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG of met de Engelse afkorting GDPR genoemd, wordt beoogd privacygevoelige gegevens te beschermen. De AVG stelt regels aan organisaties die met persoonsgegevens werken. 

Lees verder
theme-photo
Certificering en inspectie

Met periodieke inspectie van brandbeveiliging weet de gebruiker van een pand zeker dat de investering in preventieve maatregelen niet voor niets is geweest en blijft voldoen aan de gestelde eisen. Maar hoe werkt zo inspectie precies? En wat moet de gebruiker van een pand doen om dit proces goed te laten verlopen? Dit komt aan bod in een korte animatie.

Lees verder

Opleidingen

Basis Blusgastechniek

De deelnemer dient op grond van gebleken theoretische en praktische kennis van brand, brandbeveiliging, technische uitvoering en voorschriften betrekking hebbend op automatische blusgasinstallaties in staat te worden geacht tot het zelfstandig overeenkomstig de voorschriften installeren en onderhouden van automatische blusgasinstallaties.

Bekijk opleiding
Basis Brandmeldtechniek

Mede vanwege de hoge toelatingseisen voor de opleidingen Onderhoudsdeskundige en Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (BMI), is er behoefte aan een basisopleiding. Met de basisopleiding wordt beoogd de deelnemers een betere startpositie te geven voor eventuele vervolgopleidingen.

Bekijk opleiding
Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

De huidige certificatieregeling ‘Onderhoud Brandmeldinstallaties’ bevat alle eisen die benodigd zijn voor goed onderhoud. De regeling heeft als doel de kwaliteit van het onderhoud aan brandmeldinstallaties te verhogen door middel van een eenduidige certificering.

Bekijk opleiding

Nieuws

theme-photo
Dit zijn onze nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV op 25 juni 2024 zijn Frank van Olphen en Daniël Vonken gekozen tot nieuwe bestuursleden van de Federatie Veilig Nederland. Frank was voor de portefeuille Beveiliging de enige kandidaat en kreeg unanieme steun van de aanwezige leden. […]

Lees verder
theme-photo
Terugblik: Golfen met impact Safety & Security Masters 2024

Golfen met impact: Op woensdag 26 juni 2024 vindt de 16e editie van de jaarlijkse Safety & Security Masters plaats, georganiseerd door de Federatie Veilig Nederland. Een middag gewijd aan sportiviteit, netwerken en het ondersteunen van goede doelen die een extra steuntje in de rug verdienen.

Lees verder
Het lidmaatschap biedt mooie voordelen

Goede en professionele opleidingen
Mogelijkheid vakkennis uitwisseling
Vergroten vakbekwaamheid
Verhogen productkwaliteit

Word lid
Naar alle voordelen
Brandveiligheid (Safety) en Beveiliging (Security)

Binnen 2 vakgebieden zijn leden actief met eigen specialismen en oplossingen voor veiligheidsvraagstukken (brand en beveiliging). Per specialisme bestaan er binnen de vereniging groepen (secties) die zijn verdeeld over producten en diensten. Daarnaast kent de vereniging themagroepen, sectie overstijgend!

VakgebiedenThemagebieden
Bekijk onze leden
Blog van de voorzitter

Steeds meer mensen gaan in steden wonen, waardoor de stedelijke omgeving steeds drukker wordt. Nederland is zelfs een van de meest verstedelijkte landen ter wereld. Als gevolg van het woningtekort wordt er meer gebouwd in de stad en minder in het groen. Gevolg: een toenemende verdichting van de stad én een groeiende hoeveelheid hoogbouw.

Lees meer