Blog Nieuwe naam, nieuw logo, zelfde missie!

​​​​​​​

Nieuwe naam, nieuw logo, zelfde missie!

Op 27 juni 2019 heb ik tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel de nieuwe naam van onze vereniging en het bijbehorende logo wereldkundig gemaakt.


Waarom deze verandering? Onze oude naam, VEBON-NOVB, is tenslotte een begrip en staat binnen de technische beveiligingssector voor autoriteit, voortvarendheid en betrouwbaarheid. Maar daarbuiten is het een ander verhaal. De afkorting VEBON-NOVB zegt de gemiddelde Nederlander niets, dus ook onze potentiële klanten, overheden en anderen zegt de naam an sich niets. Veilig Nederland is daarentegen een vlag die wel de lading dekt. En dat is belangrijk, want onze stakeholders zitten niet alleen in de technische beveiligingssector. Wij hebben net zo goed de overheid, verzekeraars en de gebruikersmarkt nodig om onze missie na te streven. Dan kan een duidelijke naam het verschil maken. Een naam die staat voor wat wij willen bereiken. En dat is een Veilig Nederland, op basis van een samenwerking tussen alle partijen die daar belang bij hebben. 


Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo. Net als de naam refereert het nieuwe logo aan de verbinding die de Federatie tot uitdrukking brengt en de voor veiligheid noodzakelijke koppeling tussen technische brandveiligheid en beveiliging tegen criminaliteit. De Federatie bestaat uit 14 secties, ieder met een eigen specialisme en agenda. Gezamenlijk behartigen wij de belangen van de technische (brand)veiligheidssector, de markt door kwaliteitsstandaarden, ontwikkelen we vakopleidingen oefenen we invloed uit op politiek en bestuur. Ten slotte zijn naam en logo nu ook goed te combineren binnen de samenwerking met onze partners en onze positie in het maatschappelijk middenveld. Wij zijn trots op het nieuwe logo en kijken vol vertrouwen naar de toekomst!


Niet geheel toevallig valt de introductie van de nieuwe naam samen met de viering van het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Al 50 jaar binden wij de leden onderling en dragen wij als vereniging bij aan de verbinding van de branche met de samenleving. De laatste jaren is onze positie in het maatschappelijk middenveld steeds belangrijker gebleken. Het doel waarvoor de vereniging in 1969 werd opgericht, is echter onveranderd gebleven. Een belangenbehartiger van technische brandveiligheid en beveiliging met als gezamenlijk doel een Veilig Nederland.


De vereniging is opgericht in 1969 onder de naam Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van de Brand-, Inbraak- en Overvalbeveiliging of kort gezegd: NVOB. In 1998 werd dit VEBON en in 2015 na een fusie met NOVB werd het VEBON-NOVB. 


Iedere naamswijziging geeft eigenlijk de steeds breder wordende ambities weer. Niet alleen de ambities van de vereniging, maar zeker ook maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor (on)veiligheid. Er is een sprake van een toenemende verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van gezinsleden, medewerkers, klanten, bezoekers, enzovoorts. 


In mijn blog begin dit jaar schreef ik al dat om veiligheid te creëren meer nodig is dan alleen goede producten en diensten. Een gedragsverandering teweegbrengen kan alleen door een integrale benadering, waarbij van alle kanten een eenduidige boodschap wordt gegeven voor bewustwording en adequate wetgeving. Wie echter de plannen van het kabinet goed leest, ziet dat het belang van veiligheid weliswaar wordt erkend, maar dat het op dit gebied geen enkele ambitie stelt. Laten wij als beveiligingssector een visie ontwikkelen en richtlijnen en protocollen hierop afstemmen. Met een gezamenlijk integraal beleid kunnen wij onze maatschappelijke verantwoording nemen. 
Het zal de toekomst van de sector versterken. 


Als federatie van veiligheidsspecialisten zullen wij ons ook de komende (50!) jaren blijven inzetten om Nederland bij de les te houden en te voorzien van kennis en hulpmiddelen om brandonveiligheid, criminaliteit en andere dreigingen de baas te blijven.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Juni 2019

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging