Blog Wat gaat ons jong(er) houden?

​​​​​​​

Wat gaat ons jong(er) houden?

Het is een oud cliché: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En als het de waarheid is, ziet het er voor onze technische beveiligingsbranche niet zo heel rooskleurig uit. We hebben namelijk vrij weinig jeugd binnen de sector, zo leren enquêtes ons. Veel van onze toptalenten zijn inmiddels de vijftig gepasseerd en hoewel de pensioenleeftijd steeds hoger wordt, is de tijd nabij dat veel waardevolle ervaring onze bedrijfstak zal verlaten. Dat is vervelend voor de bedrijven, maar zeker ook voor uw vereniging die onmisbaar is als het gaat om het behartigen van de collectieve belangen van de technische beveiligingssector, zoals regelgeving om beunhazen en inferieure producten uit de veiligheidssector te weren. 


Ook andere (technische) branches hebben toenemende problemen met het vinden en  aantrekken van jonge medewerkers. Techniek wordt geassocieerd met zwaar werk en vuile handen. Misschien vanwege een oubollig imago of omdat de doelgroep het al veel te druk heeft met individuele interesses en bijbehorende belangen. We kunnen dat betreuren, maar beter is het om dit bewustzijn om te zetten in daden, acties en wervende thema’s om onze sector beter in beeld te brengen van jongere generaties.


Om de daad bij het woord te voegen, vraagt Federatie Veilig Nederland haar leden vanaf nu om elke sectievergadering een jonge(re) collega mee te nemen. Die kan dan ervaren dat een vereniging belangrijk is en wellicht heel anders is, dan zijn/haar eigen waarneming en beeldvorming deed vermoeden. En op onze beurt kunnen wij - in gesprek - ons als vereniging beter openstellen voor wat jongeren van een ondernemersvereniging verwachten. Wat zijn de ideeën van iemand van tussen de twintig en dertig over het behartigen van collectieve belangen? Wat vinden jongeren van het uitgestippelde verenigings- en sectiebeleid? Of van onze werkwijze? Ik verwacht dat hiermee een eerste stap wordt gezet om hele zinvolle en waardevolle ideeën binnen de verschillende secties op te doen. 


De eerste sectievergaderingen waarvoor leden is gevraagd een jongere collega mee te nemen naar de vergaderingen hebben al plaatsgevonden. Naar verluidt was het nog wat onwennig. Werk aan de winkel dus. Iedere sectie heeft stuk voor stuk relevante onderwerpen op de agenda staan, waarvoor ideeën, discussiekracht en inhoudelijke kennis nodig zijn die de komende jaren niet door pensioneringen verloren mogen gaan. Laten we er door samenwerking, samen aan werken!


Door vanaf nu jongeren - iedere vergadering - actief bij ons verenigingswerk te (willen) betrekken, kunnen wij de brede en rijke ervaring binnen onze vereniging overdragen aan jongere generaties, zodat die onze economisch en maatschappelijk relevante activiteiten kunnen voortzetten, als de generatie van nu van een welverdiend pensioen geniet. Dit vraagt van de leden wel een offer. Door af te wachten welke jongeren de andere leden zullen meenemen, kunnen we ons doel niet bereiken. Pro-activiteit is ook hier gevraagd. De kans bestaat ook dat de jongere collega na afloop van de vergadering zal concluderen dat het verenigingsleven niet aan hem of haar besteed is. Juist daarom zullen we aandacht besteden aan wat deze jongere professionals verwachten, zodat wij via geleidelijke aanpassingen aantrekkelijk kunnen blijven voor toekomstige generaties. 


Het belang hiervan valt niet te onderschatten. De wereld wordt op het moment overspoeld door technologieën waarvan de fabrikanten claimen dat deze het leven en werken makkelijker, prettiger en veiliger maken. ‘Smart buildings, smart homes en zelfs smart cities’ beginnen gemeengoed te worden en veiligheid lijkt daarbij ondergeschikt aan economische en politieke belangen. Dat houdt in dat wij als veiligheidsspecialisten aan de zijlijn en uiteindelijk zelfs buitenspel komen te staan, als wij nu niet een begin maken met wat de nieuwe generaties bezighoudt en hoe deze de toekomst zien. 


Kortom, help uw vereniging Federatie Veilig Nederland mee om jong te blijven. Wij gaan straks op enig moment allemaal met pensioen, maar laat dat niet gebeuren met onze kennis, ervaring en maatschappelijke verantwoordelijkheid!
En voelt u zich niet aangesproken omdat u uzelf nog tot de jongere generatie rekent én al binnen de vereniging actief bent. Dank daarvoor. Mijn steun heeft u!

Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging