Blog: Privacy, zegen of vloek?


Privacy, zegen of vloek?

De laatste weken toont de beveiligingsbranche zich extra innovatief met oplossingen die moeten helpen de coronacrisis, die velen en ook zeker ondernemers treft, te bedwingen. Niet zo vreemd, want anticiperen op actuele ontwikkelingen hoort bij ondernemen. Ook in andere sectoren zie je dit gebeuren en op zich is het bewonderenswaardig, mits bedrijven hun oplossingen tenminste vergezeld laten gaan van een goed en eerlijk stuk voorlichting. Niet alleen over hoe oplossingen werken, maar ook over hoe een afnemer de innovatie op een legitieme en verantwoorde manier kan gebruiken.


Mooie voorbeelden zijn systemen voor het detecteren van mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur. Slimme camera’s herkennen gezichten in beeld en voeren daar met behulp van een thermisch element een temperatuurscan op uit. Komt er iemand binnen met koorts, dan ontvangt de gebruiker een melding en kan hij maatregelen treffen om te voorkomen dat de betreffende persoon met andere aanwezigen in contact komt. Of de biometrische toegangslezer zonder aanraking. Personeel of (bekende) bezoekers krijgen contactloos toegang. Het werkt op afstand, dus zonder aanraking. Met één simpele handbeweging gaat de deur, slagboom of tourniquet voor je open. Contactloos, dus hygiënisch. Let wel, het mag onder voorwaarden: als gebruikers daar toestemming voor hebben gegeven, er geen sprake is van een gezagsverhouding, zoals tussen werkgever en werknemer, etc. Een uitzondering geldt als er een groot veiligheidsbelang is, zoals bij toegang tot uiterst gevoelige ruimten. En ook dan mag het alleen als er aantoonbaar geen alternatieve mogelijkheden zijn om met zekerheid identiteiten vast te stellen. Toepassing mag alleen onder zeer strikte voorwaarden, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is aan leveranciers en installateurs om hun klanten hierop te wijzen.


Vanzelfsprekend wordt er flink gediscussieerd over de relevantie van privacy als er andere grote belangen op het spel staan. Begrijpelijk. Want is privacy nu echt belangrijker dan het voorkomen van coronabesmettingen of dat iemand ongeautoriseerd toegang krijgt tot vitale installaties, zoals een rekencentrum? Toch kan privacy ook niet weggecijferd worden. We leven in een tijdperk van Big Data en Internet of Things. Dat brengt ons veel economische voorspoed, gemak en mooie kansen, maar het heeft ook een keerzijde.

Van oudsher houden wij ons als beveiligingsbranche bezig met het verzamelen van veelal gevoelige informatie. Daarom was er ook altijd een grote voorkeur voor gesloten beveiligingssystemen. Systemen waar iemand in principe van buitenaf niet bij kan komen. In de beveiliging wordt nog steeds regelmatig voor deze zekerheid gekozen, maar in de rest van de samenleving is er enkele jaren geleden al afscheid van genomen. Wie koopt er nog software? U neemt een licentie. Met hardware zal het dezelfde kant opgaan. Over een paar jaar zit bij het abonnement op streamingsdiensten, zoals Netflix, een televisie inbegrepen in plaats van andersom. In de beveiliging zien we deze ontwikkeling ook ontstaan. Traditionele systemen maken plaats voor slimme sensoren die via de ‘cloud’ hun werk doen tegen een vast bedrag per maand. Ze signaleren inbrekers, maar zorgen ook voor efficiënt energieverbruik en tijdig onderhoud van alles in en rond huis of bedrijf. Dat is heel mooi allemaal, zolang er maar rekening mee wordt gehouden dat we in de beveiliging te maken hebben met kwaadwillende tegenstanders die altijd op zoek zijn naar manieren om ongemerkt hun slag te kunnen slaan.


Vooral in tijden van nood wordt nog wel eens gemerkt wat de consequenties van haast kunnen zijn. Zoals met de apps waarmee mensen gewaarschuwd worden als zij bijvoorbeeld op straat contact hebben gehad met een coronapatiënt. Dat ging in de testfase van de appathon al behoorlijk mis. Stel dat experts en ethische hackers dat niet hadden ontdekt en gemeld. Wie zouden er allemaal uw en mijn gangen na kunnen gaan? Voor consumenten telt vaak alleen dat iets werkt (of niet). Of het ook te manipuleren is, wordt pas relevant als men er echt last van krijgt. Op een dergelijk product wil je toch als fabrikant of leverancier je naam niet hebben staan. Laten we dus als beveiligingsbranche de privacyregels niet alleen als hinderlijk en irrelevant beschouwen. Zie ze ook als een hulpmiddel om producten en diensten betrouwbaarder te maken. Zodat iets dat bedoeld is om mensen te beschermen niet misbruikt kan worden om diezelfde mensen aan te vallen! De technische beveiligingsbranche is zo goed op weg.


Boele Staal

Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


April 2020

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging