Hakim Annaciri (KPN)

Aangekondigd uitfaseren van ISDN-netwerk in volle gang

Jarenlang was ISDN een ideaal platform voor de doorgifte van alarmsignalen. De technologie is echter achterhaald en mede daarom stopt KPN met deze dienst. Nog steeds zijn veel alarminstallaties die afhankelijk zijn van ISDN. “Die moeten nu toch snel over naar een alternatief”, benadrukt Hakim Annaciri van KPN op 1 oktober tijdens het FireSafety & Security Congres.

Zoals al veelvuldig is gecommuniceerd, is KPN per 1 september 2019 daadwerkelijk gestart met het uitzetten van de dienst ISDN. In de particuliere markt is dit zelfs al volledig afgerond. “We zijn ISDN gefaseerd aan het uitschakelen”, bevestigt Hakim Annaciri, die bij KPN VP Portfolio & Products B2B is en die tijdens het FireSafety & Security Congres op 1 oktober in ’s-Hertogenbosch een nadere toelichting zal geven over de access-strategie van KPN waarbinnen het uitzetten van ISDN valt. Uiteraard is er daarbij tijd om vragen van installateurs ter plekke te beantwoorden.


Executiefase
“We hebben de uitfasering van ISDN jarenlang voorbereid en veelvuldig gecommuniceerd, onder andere recent nog met paginagrote advertenties in de media. En nu zitten we midden in de executiefase. We migreren de laatste groepen klanten en zetten de dienst daadwerkelijk de komende maanden uit!” Het is dus niet zo dat het ISDN-netwerk van de ene op de andere dag wordt uitgeschakeld. “We willen onze ISDN lijnen niet abrupt uitzetten en bieden onze klanten nog een laatste mogelijkheid om alsnog te migreren naar een modern alternatief, de op IP gebaseerde dienstverlening. Dat betekent niet dat dit vrijblijvend is. We sturen nog eens een brief en geven in een aantal serieuze gevallen nog enkele weken uitstel, maar dan moet het ook echt gebeuren. We weten dat onze klanten afhankelijk zijn van ons, maar andersom is dat ook zo. Als klanten vasthouden aan verouderde technologie, beperkt ons dat in verbetering van onze dienstverlening en daar hebben weer andere klanten last van.”


Digitaal
Het uitfaseren van ISDN en meervoudig PSTN is begonnen bij klanten die hebben aangeven deze lijnen niet meer echt nodig te hebben. Het advies is om daar ook de alarminstallateur bij te betrekken, want niet elke gebruiker zal weten dat zijn alarmsysteem communiceert via ISDN. ISDN-30 blijft nog wel enige tijd leverbaar, maar ook daarvan heeft KPN Wholesale inmiddels een einddatum gecommuniceerd, namelijk 1 oktober 2021. Dat laatste geldt voorlopig niet voor analoge telefonie via PSTN. Daar is volgens Annaciri nog zoveel vraag naar, dat van afschaffing de komende jaren nog geen sprake is. Wel zullen de lijnen steeds vaker digitaal worden, maar daar merkt een klant verder niets van. De klant krijgt dan een modem, waarop de analoge telefoonapparatuur aangesloten zal worden. Een dergelijke voorziening is echter niet altijd geschikt voor alarmsystemen. Soms werkt het, soms niet. In de praktijk zal een speciale converter nodig zijn om betrouwbare alarmcommunicatie via PSTN voor de klant te behouden.


Verglaasd
Wat ook speelt is dat Nederland stap voor stap wordt verglaasd en de vraag naar analoge technologie steeds verder zal afnemen. Dat betekent dat er gebieden in Nederland zijn waar de koperdienstverlening in zijn geheel zal verdwijnen. Op dit moment zijn dat er zes gebieden waar dit concreet speelt, maar in de nabije toekomst worden het er meer. KPN zet sterk in op verglazing en de overstap naar IP is de toekomst. We zullen onze klanten daar ook zeker steeds meer bewust van maken en in meenemen. En we blijven beveiligingsinstallateurs informeren over de nieuwe mogelijkheden die de KPN IP-dienstverlening hen biedt voor hun bedrijfsvoering.”

Meer weten over de access strategie van KPN, de uitfasering van ISDN, mobiele diensten via 2G en 3G, PSTN en wat nieuwe access-vormen en marktontwikkelingen voor de installateur betekenen? Vraag het 1 oktober zelf aan Hakim.

 

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging