Gastblog apr. 19 Frank Dessens: Over de industriele revolutie en beveiligen


Gastblog Frank Dessens: Over de industriële revolutie en beveiligen

In een recente blog benoemde Federatie Veilig Nederland voorzitter Boele Staal het al: “Smart buildings, smart homes en zelfs smart cities beginnen gemeengoed te worden...”. Deze zogenoemde vierde Industriële Revolutie is inderdaad goed op stoom gekomen. Of het nu gaat om een seniorenwoning met e-care of de i-VRI (intelligente verkeersregelinstallatie, ja ze bestaan echt), het Internet of Things (IoT) is steeds nadrukkelijker aanwezig in ons leven. Maar wat is nu vanuit beveiliging-perspectief gezien, de maatschappelijke impact van deze ontwikkeling? Een beschouwing.


De toename van digitalisering is met name in de mobiliteitsmarkt goed zichtbaar. Zo is de inzet van  startonderbrekers en Track & Trace bij de beteugeling van autodiefstal al jaren zeer succesvol. Verzekeringsproducten op basis van gebruikersdata (pay-how-you-drive) zijn inmiddels volop verkrijgbaar, terwijl niemand meer onder de indruk is van een online navigatiesysteem. En het zal velen van u niet zijn ontgaan dat de Europese Commissie recent heeft besloten dat nieuwe voertuigen (auto’s, bussen, vrachtwagens) vanaf 2022 verplicht uitgerust dienen te zijn met aanvullende veiligheidssystemen waaronder een alcoholslot (lees: extra startonderbreker) en een blackbox voor dataregistratie bij ongevallen. Hier is dus ogenschijnlijk weinig nieuws onder de zon.  Maar schijn bedriegt……


Met de klimaatdiscussie als aanjager heeft de overheid een mobiliteitsagenda opgesteld. Onderdeel van dit beleid is het stimuleren van alternatieve vormen van mobiliteit. In het oog springen dan natuurlijk de hybride en elektrische auto, maar ook het succes van de e-bike valt op. Zo werden in Nederland volgens RAI en BOVAG in 2018 op een totaal van 1.011 miljoen verkochte (!) fietsen voor het eerst méér e-bikes verkocht (40%) dan stadsfietsen (38%).

Internet speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. We spreken hier over connected mobility, waarbij internet in toenemende mate een natuurlijke en altijd aanwezige functie is in mobiele objecten; niet langer gestoeld op separate technische voorzieningen, maar integraal vanuit het ontwerp. Op deze manier kan dan de GPS-data voor de navigatie ook worden gebruikt voor opsporing na diefstal. Naast dit groeiende aandeel connected mobility is er ook nog de (bestaande) markt van niet-elektrische voertuigen. Voor dit deel van de markt wordt door de voertuigindustrie fors ingezet om ook voor deze voertuigen connectivity verder beschikbaar te maken.


De vraag is óf en in welke mate het voorstaande effect heeft op de sociale veiligheid en de diefstalstatistiek. Voor wat betreft diefstal is het effect te beredeneren. Binnen de wetenschap wordt al jaren de grootschalige inzet van hoogwaardige beveiligingsmaatregelen gezien als belangrijke oorzaak van criminaliteitsdaling. Dit verschijnsel staat bekend als de Security Hypothese; alleen al doordat het volume aan connected objects zal toenemen, zullen de diefstalcijfers dalen.


Aanpalende effecten lijken eveneens aannemelijk. Meer specifiek gaat het om identiteitsfraude, bescherming van privacy en cybercrime. Deze aspecten zullen binnen afzienbare tijd deel gaan uitmaken van het reguliere beveiligingscomplex. Deze ontwikkeling zal ook functioneel moeten worden ingebed in de relevante structuren.


In de komende jaren zal de verdere uitrol van het IoT een belangrijke rol gaan spelen bij functionele monitoring. Niet alleen op het gebied van beveiliging maar ook binnen de zorgsector, waar woonsituaties in sterk toenemende mate op afstand worden gemonitord door en ten behoeve van formele- en mantelzorg. Schattingen spreken van een wereldwijde groei van IoT-connections van 5,5 miljoen … per dag. Alleen al de fietsenmarkt in Nederland zal leiden tot een potentiële aanwas van 23 miljoen connections in de voor ons liggende jaren! Bij een dergelijke exponentiële toename van het aantal objecten uitgerust met mobiel internet, zijn sociale effecten onvermijdelijk.


Gezien de toename van elektronische monitoring en afgeleide alarmering ligt het in de rede dat Politie, Ambulancediensten en Brandweer met een navenante extreme groei van de hulpvraag in het lagere spectrum worden geconfronteerd. Het is evenwel vanuit financiële en praktische overwegingen niet realistisch om te verwachten dat de noodhulp in Nederland gelijke tred kan houden met de toename van het incidentaanbod. Hier dringt de analogie zich op met de gevolgen van nodeloze alarmering voor inbraak- en brandalarm vanaf de jaren 70 vorige eeuw. Het heeft tot de eeuwwisseling geduurd om dat probleem technisch en organisatorisch onder controle te krijgen. Bij gebrek aan capaciteit vanuit de overheid aangaande incident respons, ligt het gevaar voor eigenrichting op de loer. Middels smartphone applicaties krijgen consumenten immers permanent zicht op de status en positie van hun eigendom (fiets, auto, scooter, motorfiets, boot……), ook in geval van diefstal. De kans dat consumenten zelf achter hun eigendom aangaan is niet uit te sluiten, met alle mogelijke gevolgen van dien.


Naast de huidige betrokkenheid van PAC’s en POB’s, wordt momenteel kleinschalig geëxperimenteerd met de inzet van gemeentelijke handhavers en particuliere beveiligers, specifiek bij de opsporing van gestolen fietsen. Daarnaast bieden diverse partijen “recovery services” aan, in aanvulling op de verkoop van connected e-bike. Of en zo ja hoe deze diensten passen binnen het complex aan wet- en regelgeving, is nog onduidelijk.


De hier geschetste ontwikkelingen maken dat er verschillende percepties en complexiteiten zullen ontstaan over de aard en omvang van de maatschappelijke gevolgen. Het is aan de industrie en betrokken organisaties om in samenwerking met de overheid te komen tot oplossingen en de inbedding daarvan. Vanuit haar DNA en met oog voor maatschappelijke betrokkenheid kan de (technische) beveiligingsindustrie een belangrijke bijdrage leveren aan dit proces. De uitdaging is om vanuit integrale functionaliteit, haalbaarheid en betaalbaarheid modellen te ontwikkelen die aansluiten op de maatschappelijke behoefte. Blijft u aan de zijlijn staan of … ?


Frank Dessens

Copia security concepts & consultants


April 2019

Commentaar

Reageren op bovenstaande gastblog? Of heeft u nog vragen? 

Mail ons! ​​​​​​​


Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging