Gastblog jan. 21 Haje van Egmond: Kwaliteitsborging, daar krijg ik toch voorlopig niet mee te maken?!

​​​​​​​

Gastblog: Kwaliteitsborging, daar krijg ik voorlopig toch niet mee te maken?!

Volgt u de ontwikkelingen rond de Wet kwaliteitsborging van het bouwen nog een beetje? Ik kan mij voorstellen dat u – net als velen met u – de afgelopen jaren enigszins bent afgehaakt. Na weer een boze brief, weer een discussie in de Tweede Kamer of weer een stuk in Cobouw dat het allemaal niet doorgaat. Maar wellicht toch goed om de komende tijd eens te kijken wat er nu allemaal op u afkomt; het zit er namelijk nu toch echt wel aan te komen. Kijk vooral eens onder ‘proefprojecten’ op www.stichtingibk.nl.


Gevolgklasse 1

Maar, zult u zeggen, die eenvoudige gebouwen in gevolgklasse 1, daar hebben we vanuit de technische (brand)veiligheid toch niets te maken? Op zich heeft u daar gelijk in. Weliswaar wordt nieuwbouw en verbouw van bedrijfshallen meegenomen bij de start in 2022, maar dat zullen vooral lichte industriefuncties zijn. En daar zijn uw producten en diensten niet verplicht. Andere bouwwerken dan woningen en bedrijfshallen zullen pas vanaf ten minste 3 jaar na invoering aan de orde zijn. U zult voorlopig dus slechts bij een incidentele bedrijfshal met een brandmeldinstallatie met een kwaliteitsborger te maken krijgen. Maar op zich natuurlijk wel goed om dan te weten wat u te wachten staan. Reden één om toch eens mee te doen met een proefproject dit jaar.


Aansprakelijkheidsregels

Reden twee om u nu al in de nieuwe manier van werken te verdiepen is de aanscherping van de aansprakelijkheidsregels in het Burgerlijk wetboek. U krijgt daar namelijk ook mee te maken. Daar waar in geval van een fout de opdrachtgever nu vaak moet aantonen dat de fout bij de bouwer ligt, is dat straks andersom. Is sprake van een fout dan is de bouwer aansprakelijk. Tenzij deze kan aantonen de fout niet gemaakt te hebben. En deze regels gaan direct voor alle aannemingsovereenkomsten gelden: nieuwbouw, verbouw, installaties… Trouwens, niet alleen tussen opdrachtgever en hoofdaannemer verandert dit, ook tussen onderaannemers en hoofdaannemer zijn de nieuwe regels van toepassing.


Ik ben geen jurist, dus waarschijnlijk beschrijf ik het hier veel te kort door de bocht. Maar deze nieuwe regels zullen ook voor u gevolgen hebben. Bouwers zullen vaker dan nu van hun adviseurs, onderaannemers en leveranciers de zekerheid willen hebben dat ontwerp, product en realisatie voldoen. Zij staan immers als eerste aan de lat als u uw werk niet goed heeft gedaan in hun project. Dus graag extra controle en de garantie dat het ook daadwerkelijk klopt. 


De meerwaarde van verificatie, certificering en inspectie

Een aannemer zal na invoering van de Wkb meer zekerheid zoeken. En een gebouw mag pas in gebruik worden genomen als een kwaliteitsborgers zijn handtekening heeft. En dat is waar u als branche om de hoek komt kijken. Met verificatie, certificering en inspectie kunt u immers laten zien dat aannemer en kwaliteitsborger er op kunnen vertrouwen dat het goed zit. Een brandmeldinstallatie, sprinkler, blusgassysteem, etc. onder certificaat? Dan kan die handtekening eenvoudiger worden gezet.


Dus daarom: doe mee met proefprojecten, begin met oefenen, kijk wat u kunt bijdragen aan een (brand)veiligere bouw.
​​​​​​​De Wkb biedt dus ook kansen!


Hajé van Egmond

Beleidsadviseur kwaliteitsborging bij Ministerie van BZK

LinkedIn


Januari 2021

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging