Gastblog mei 21 Marcel Hoogland: Wanneer gaat de brandweer handhaven of het veilig vluchten ook echt gaat lukken?

​​​​​​​

Gastblog: Wanneer gaat de brandweer handhaven of het veilig vluchten ook echt gaat lukken?

Het valt mij op dat het nogal eens voorkomt dat bij een herinspectie voor een Inspectiecertificaat weer puntjes op de “i” moeten worden gezet om een installatie te kunnen hercertificeren. Dit impliceert vervolgens een focus op deze puntjes, waarvan je je soms afvraagt of het daardoor wel veiliger wordt.


Het valt mij ook op dat als de brandweer een controle doet bij een eindgebruiker er grote problemen ontstaan als een blusser niet in de juiste maand is gekeurd of er bijvoorbeeld een kast voor een handmelder staat. Dit impliceert vervolgens een focus op deze punten, waarvan je je soms afvraagt of het daardoor wel echt veiliger wordt.


Het valt mij helaas niet op dat het een punt is als een eindgebruiker niet een onderbouwing heeft of iedereen veilig kan vluchten. Dit impliceert dan ook geen focus of de brandveiligheid integraal is beschouwd - tot en met de ontruiming - met het doel waar het allemaal om draait, namelijk kan er veilig worden gevlucht?


Is deze boodschap om integraal naar brandveiligheid te kijken nieuw? Zeker niet. In 2008 werd het rapport 'Model Integrale brandveiligheid Bouwwerken' gepubliceerd. En binnen de zorg werd dit verder uitgewerkt onder de noemer risicogestuurde brandveiligheid. Een heel stuurwiel is er zelfs voor opgezet.
Ook de wetgever stond niet stil door in het Bouwbesluit 2012 een artikel 7.11a op te nemen dat luidt: “er zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen”. Anno 2021 zie je echter dat de brandweer nauwelijks handhaaft op artikel 7.11 en dat zorginstellingen - ondanks dat er weliswaar veel aandacht aan brandveiligheid/veilig vluchten wordt besteed - niet schakelen om te onderbouwen of de hele bouwkundige, installatietechnische en organisatorische inrichting opgewassen is om bij gegeven brandscenario’s de maximaal aanvaardbare risico’s niet te overschrijden, ofwel een brandveiligheidsconcept hebben waarin dit allemaal onderbouwd is. Ook bij marktpartijen en inspectie-instellingen zie je wel belangstelling, maar weinig praktische oplossingen die het geld en aandacht van een gebruiker op de zwakste schakels van de Veilig vluchten keten richten. 


En volgens mij behoeft er maar één ding te veranderen om deze integrale kijk op brandveiligheid in Nederland echt in gang te zetten: laat de brandweer/gemeentes handhaven op artikel 7.11a en laat ze -  de brandveiligheidsconcepten die daarop volgen -  toetsen of veilig gevlucht kan worden. Vervolgens zullen de eindgebruikers en marktpartijen automatisch de brandveiligheid - tot en met de ontruiming - integraal gaan beschouwen.


Marcel Hoogland

Business Unit Manager Fire & Gas bij Dräger Nederland

LinkedIn


Mei 2021

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging