Betrouwbare brandalarmen

​​​​​​​

PAC's en Brandweer werken aan betrouwbare alarmen

december 2017

Stephan Wevers van Brandweer Nederland roept alle Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) in een brief op om voortaan alleen nog maar geverifieerde meldingen door te zetten naar de brandweer en te werken volgens het Federatie Veilig Nederland protocol. Alleen dan zal de brandweer uitrukken!

Het aantal nodeloze meldingen is de laatste jaren al flink afgenomen, maar als alle PAC’s de vernieuwde versie van het verificatieprotocol volgen, kan het aantal nodeloze meldingen nog verder afnemen, zo verwacht de brandweer.


De brandweer ziet kansen voor een nog betere brandweerzorg als alle PAC's in Nederland gaan werken volgens het protocol. Brandweer Nederland erkent de voordelen en roept op alleen nog brandalarmen door te geven die zijn geverifieerd. Een mooie erkenning van het Federatie Veilig Nederland-protocol. Een protocol dat daarmee niet alleen voor leden van Federatie Veilig Nederland van toepassing is, maar voor alle PAC’s. Van belang voor een level-playing-field, maar ook van belang voor de abonnees van  PAC’s (bedrijven, maar zeker ook particulieren). In het protocol van Federatie Veilig Nederland staat bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat de abonnee een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft die wordt beheerd en onderhouden.


Federatie Veilig Nederland werkt al sinds 2012 samen met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars aan het protocol. In 2016 verscheen een herzien protocol met afspraken over wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandbeveiligingsinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en door de (Particuliere Alarmcentrale (PAC) kan worden doorgemeld aan de brandweer. Door het volgen van de actieve verificatiemethode onder supervisie van de PAC ontstaat een hoge mate van zekerheid dat het een echte brandmelding betreft.


STOOM
Als resultaat van het in 2016 afgeronde landelijke project Structureel Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM) is het aantal nodeloze meldingen fors afgenomen. Dit geldt met name voor de OMS-meldingen. Om ook het aantal nodeloze meldingen via de PAC’s verder terug te dringen, heeft Brandweer Nederland alle PAC’s in december 2017 door middel van een brief verzocht om voortaan alleen nog maar geverifieerde meldingen door te zetten.

Serieuze melding
De kern van de boodschap is dat de brandweer als regel alleen nog uitrukt wanneer de brandmelding door de PAC, volgens het Federatie Veilig Nederland-protocol, geverifieerd is.


Alle informatie over het PAC-protocol en wat dit betekent voor PAC’s, hun abonnees, branddetectiebedrijven, beveiligingsbedrijven, meldkamers en de brandweer is te vinden op www.brandweer.nl/pac


Het protocol kunt u hier downloaden.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging