COEN-Enquête Q2 2019 gepubliceerd


Onlangs werden de resultaten van de COEN-Enquête over het tweede kwartaal van 2019 gepubliceerd. De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemersvertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio’s zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, staat in het tweede kwartaal op 12,0 en is daarmee 1,4 punt hoger dan een kwartaal eerder en bevindt zich daarmee nog steeds op een hoog niveau. De stijging van het vertrouwen in het tweede kwartaal volgt op dalingen in de voorgaande twee kwartalen.
De ondernemers in de bouw zijn ook dit kwartaal weer het meest positief gestemd, het vertrouwen onder de groothandelaren neemt af, van 15,3 in het eerste kwartaal van 2019 naar 13,4 in het tweede kwartaal. Hierbij speelt de ontwikkeling van het economisch klimaat een belangrijke rol. Terugkijkend op het voorgaande kwartaal, zijn minder ondernemers positief over het economisch klimaat dan drie maanden geleden.Download het kwartaalrapport


Voor meer informatie zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen. 
Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging