COEN-enquête Q2 2023

​​​​​​​

19 mei 2023


Ondernemers in de meeste bedrijfstakken positiever gestemd

Het landelijk ondernemersvertrouwen is licht toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder en kwam uit op 7,5 aan het begin van het tweede kwartaal van 2023. Daarmee is het ondernemersvertrouwen voor het tweede kwartaal op rij gestegen. Het sentiment is in acht van de elf bedrijfstakken gestegen, waarbij het in evenveel bedrijfstakken ook positief is.

Het sentiment was het meest positief binnen de bouw, de informatie en communicatie, en de groothandel en handelsbemiddeling. Ondernemers in de delfstoffenwinning, de vervoer en opslag en de verhuur en handel van onroerend goed zijn negatief gestemd.


Ondernemers in de horeca positiever gestemd

Voor het tweede kwartaal op rij is het ondernemersvertrouwen in de horeca gestegen. De stijging was hier voor het tweede kwartaal op rij ook het sterkst van alle bedrijfstakken (+8,3). Ondernemers in de horeca waren vooral positiever over de verwachte omzet en minder negatief over de ontwikkeling van het economisch klimaat dan een kwartaal eerder. Over de ontwikkeling van de omzet waren ondernemers iets negatiever gestemd.


Ondernemersvertrouwen stijgt in de groothandel en handelsbemiddeling

Ook binnen de groothandel en handelsbemiddeling steeg (+4,6) het ondernemersvertrouwen voor het tweede kwartaal op rij. De indicator is hier ook, op de bouw en informatie en communicatie na, het hoogst van alle bedrijfstakken. Ten opzichte van het vorige kwartaal waren ondernemers hier vooral minder negatief over de ontwikkeling van het economisch klimaat. Over de ontwikkeling van de omzet waren ondernemers hier iets positiever gestemd dan een kwartaal eerder, over de verwachte omzet juist iets minder positief. Binnen de detailhandel is het ondernemersvertrouwen ook gestegen (+3,0). Daar waren ondernemers positiever gestemd over de ontwikkeling en verwachting van de omzet vergeleken met het vorige kwartaal.


Verwachtingen economisch klimaat minder negatief

De verwachtingen over het economisch klimaat zijn aan het begin van het tweede kwartaal per saldo opnieuw minder negatief dan een kwartaal eerder. Bijna 13 procent van de ondernemers verwacht een verslechtering van het economisch klimaat en bijna 10 procent verwacht een verbetering. De overige 78 procent verwacht dat het economisch klimaat gelijk blijft. Vanaf eind 2021 daalde deze indicator vier kwartalen op rij tot een dieptepunt in het laatste kwartaal van 2022. Vanaf het eerste kwartaal nam het pessimisme af en zijn de verwachtingen voor de komende drie maanden per saldo nog net negatief.


Download de COEN-enquête Q2 2023


De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging