COEN-enquete 3e kwartaal 2018

​​​​​​​

Oplopend personeelstekort bij bedrijven

In augustus zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het derde kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Ondernemers merken steeds meer dat hun bedrijf leidt onder een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25% van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector is dat 39%. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 15,0. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. 

Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al vanaf begin 2017 rond het huidige hoge niveau. Het vertrouwen is het hoogst in de bouw (32,5) en de groothandel (20,0).


Download het rapport

Tekort arbeidskrachten

De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ervaren in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Door de groeiende vraag naar goederen en diensten hebben bedrijven meer personeel nodig. Het werven ervan blijkt echter in toenemende mate moeizaam te verlopen. Bij 25 procent van de bedrijven is het personeelstekort zodanig dat de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten erdoor wordt belemmerd. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door personeelstekort. Begin 2016 werd een tekort arbeidskrachten door minder dan vijf procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent nu.

COEN-enquete 

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ‘Ondernemersvertrouwen Nederland’. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie of specifieke bedrijfstakken zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging