Commentaarronde wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

​​​​​​​

Herstructurering Nationale Milieudatabase

BZK is voornemens om de Regeling Bouwbesluit per 1 juli 2019 te wijzigen. Het betreft vooral:


1. het aanwijzen van de nieuwe bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen (Regeling Bouwbesluit, artikel 3.1, eerste lid);


2. het laten vervallen van de nu nog geldende correctiefactor van 0,4 (Regeling Bouwbesluit, artikel 3.1, tweede lid);


Voorstellen voor commentaar via een schriftelijke ronde zijn mogelijk tot 11 maart 2019. U kunt uw reactie sturen naar postbus.opb@minbzk.nl.

BZK zal aansluitend de notificatiewijziging opstellen en naar Brussel sturen, om de inwerkingtreding per 1 juli 2019 te realiseren.

Samenvatting

Sinds 1 januari 2018 is een grenswaarde voor de milieuprestatie voor nieuwe woningen en kantoren opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De bepalingsmethode MPG met de bijbehorende Nationale Milieudatabase (NMD) wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en normatieve ontwikkelingen. Deze nieuwe inzichten worden tezamen met de geactualiseerde NMD als een nieuwe versie uitgebracht.


Op 1 januari 2019 heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) een nieuwe MPG versie 1 januari 2019 vastgesteld. Het ministerie van BZK wil deze nieuwe versie per 1 juli 2019 in de Regeling Bouwbesluit aanwijzen voor de berekening van de milieuprestatie voor nieuwe woningen en kantoren.


Voorafgaand aan de vaststelling door SBK heeft de nieuwe bepalingsmethode MPG al een uitgebreide toets heeft doorlopen: openbare consultatie, beoordeling door technische experts en beoordeling door vertegenwoordigers uit de bouwsector.


Aanvullend op deze toets heeft SBK een impact-analyse laten uitvoeren door LBP|Sight en SGS Search wat het effect van de nieuwe versie is op de MPG-score. De conclusie van deze impactanalyse is als volgt:

1. De nieuwe versie van de bepalingsmethode MPG leidt niet tot onbedoelde verzwaring van de eis, ofwel: ook met de nieuwe versie is de milieuprestatie-eis van 1 eenvoudig te realiseren, ook bij invoering van de BENG-eisen in 2020. Hierbij is het niet nodig om gebruik te maken van de tijdelijke correctiefactor van 0,4.

2. Op basis van de impactanalyse kan daarmee tevens worden geconcludeerd dat de tijdelijke correctiefactor van 0,4 kan vervallen.


Naast voornoemde wijzigingen van de Regeling gebruikt BZK de wijziging om van een aantal NEN-normen nieuwe versies aan te sturen, als ook een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema. Het gaat hierbij om kleine redactionele wijzigingen en correcties van deze normen c.q. het schema die geen inhoudelijke of lasten gevolgen hebben. Over de precieze invulling van de normen is nog overleg tussen BZK en NEN.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging