Concept regeling Bouwbesluit

​​​​​​​

Het ministerie van Binnenlandse zaken is voornemens een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 op 1 januari 2019 in te laten gaan. De concept-wijziging betreft een update van de bijlage I en II voor wat betreft nieuwe versies van NEN-normen. Het gaat om de volgende voor onze branche relevante normen: 2535, 2575, 2559 en 2654-1 en 2654-2. 


Federatie Veilig Nederland is blij dat in het wijzigingsvoorstel alle actualisaties die zijn ingebracht vanuit de normcommissies waarin Federatie Veilig Nederland participeert, zijn overgenomen! Een mooi resultaat.

Let wel: het is nog een concept-wijziging.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging