Dit zijn onze nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV op 25 juni 2024 zijn Frank van Olphen en Daniël Vonken gekozen tot nieuwe bestuursleden van de Federatie Veilig Nederland. Frank was voor de portefeuille Beveiliging de enige kandidaat en kreeg unanieme steun van de aanwezige leden. Voor de portefeuille Brand werd het een ware nek-aan-nek race tussen maar liefst drie gegadigden, waarbij Daniël uiteindelijk aan het langste eind trok. We stellen onze nieuwe bestuurders graag aan u voor!

Frank van Olphen – Bestuurslid Beveiliging

Frank van Olphen is directeur CS2 “Cyber Security for Control Systems” binnen Croonwolter&dros. CS2 is een onafhankelijke kennisintensieve specialist op het gebied van OT cybersecurity. Frank heeft uitgebreide ervaring in diverse domeinen. Hij heeft verschillende management- en directieposities gehad in met name de fysieke beveiliging en heeft een sterke achtergrond in Sales & Business Development, groeimanagement en het leiden van cross-functionele integraties en herstructureringen. Zijn eerste reactie op zijn benoeming: “Superleuk! Ik heb er heel veel zin in.”

Op de vraag waarom hij graag wilde toetreden tot het algemeen bestuur is Frank helder: “Ik wil de wereld van de fysieke en digitale veiligheid dichter bij elkaar brengen. Dat is in deze tijd hoognodig en daar valt ook veel winst te behalen. Daarnaast vind ik het belangrijk om iets bij te dragen aan de samenleving in mijn eigen vakgebied.”

Frank kent de Federatie al vele jaren, want Croonwolter&dros is al sinds jaar en dag lid. Logisch, vindt Frank, want het lidmaatschap kent grote voordelen: “De Federatie biedt heel veel waardevolle kennis die je direct kunt toepassen en implementeren. En daarbij: samen sta je altijd sterker dan alleen.”

Frank verwacht in zijn nieuwe rol mede sturing te geven aan de branchebeveiliging. Daarnaast zal hij zich inzetten voor de invulling van de nog vorm te geven portefeuille digitale veiligheidsvraagstukken.

Daniël Vonken – Bestuurslid Brand

Daniël Vonken, directeur van Hertek Safety, heeft in zijn veelzijdige carrière bewezen substantiële groei en verandering te kunnen creëren bij verschillende soorten organisaties. Ondanks een technische scholing is hij niet zo zeer gepassioneerd door techniek, maar juist door de business. Hij wil zich dan ook inzetten voor een verdere groei van de markt van de technische brandbeveiligingssector.

Na twee jaar sectiebestuur maakt hij nu de stap naar het algemeen bestuur. Over deze nieuwe rol zegt Daniël: “Deze branche is een prachtige tak van sport. Ik zal mij inzetten voor een actieve, brede dialoog, over de sectiegrenzen heen, zodat de verschillende bloedgroepen elkaar gaan versterken.”

Het lidmaatschap van de Federatie is volgens Daniël een absolute aanrader: “Anders heb je als bedrijf nauwelijks invloed op het regulerend kader. De Federatie zit bovendien dicht bij Den Haag en in de diverse juiste gremia, dus als lid heb je invloed, een stem. Vervolgens gaat het erom wat je met elkaar wil bereiken: wil je mee je stempel drukken, of wil je volgen.”