Inbreng speerpunten Vaste Kamercie

​​​​​​​

Op dinsdag 25 september kwam de Vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid bijeen voor een gesprek met MKB Nederland. De branches, lid van VNO-NCW & MKB Nederland zijn voorafgaand gevraagd om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. 


Federatie Veilig Nederland heeft aandacht gevraagd voor o.a. de inzet en nationale coördinatie van professionele beveiligingstechnieken, zoals camerasystemen.


De samengestelde notitie van MKB-Nederland, trekker van deze ontmoeting met de Vaste Kamercommissie, is hieronder in te zien. 


Bekijk de speerpunten van MKB Nederland

Foto: Rolf van Koppen Fotografie


Rectificatie

Een van de door Federatie Veilig Nederland ingebrachte speerpunten betreft onveilige situaties met betrekking tot de kritische infrastructuur van beveiligingssystemen en de door Federatie Veilig Nederland gewenste voortrekkersrol van de Nederlandse overheid in deze.

Echter, de gekozen formulering was onvoldoende zorgvuldig met als gevolg dat mogelijk de indruk is gewekt dat Federatie Veilig Nederland zich negatief uitlaat over specifieke producten van camerafabrikanten. Dat is uiteraard nooit onze intentie geweest en wij betreuren dit dan ook ten zeerste. De insteek was en is juist dat de overheid spelregels gaat formuleren met betrekking tot camerasystemen in relatie tot cybersecurity. En daarnaast dat afnemers met betrekking tot Internet of Things (IoT) meer op hun verantwoordelijkheid worden gewezen bij hun keuze voor een systeem.


De Vaste Kamercommissie heeft op 10 oktober een gewijzigde inbreng ontvangen.


Bekijk de speerpunten van Federatie Veilig NederlandBezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging