Digitale businessmodellen groothandel

​​​​​​​

Grip op data pakt goed uit voor groothandel 

16 april 2021


Groothandels hebben de laatste jaren hun speelveld zien veranderen door digitalisering. De macht in de keten leek te verschuiven naar fabrikanten en retailers, maar niets is minder waar. De groothandel is vanouds de verbindende factor tussen vraag en aanbod. Online platformen doen in feite hetzelfde, maar dan digitaal. Het doorvoeren van een digitaliseringsstrategie hoort dan ook de kernactiviteit te zijn van de groothandel. In deze studie wordt op basis van cijfers, trends en casestudies de vraag beantwoord wat voor de groothandel de digitale businessmodellen van de toekomst kunnen zijn.


Download het gehele rapport


Data de sleutel tot succes

Dankzij de beschikbaarheid van digitale data en de analyse daarvan komt een schat aan informatie vrij. Waar in het traditionele businessmodel de focus primair lag op het hebben van grip op de goederenstromen ligt die nu en in de toekomst op beheersing van en sturen op basis van data. De groothandel ontwikkelt zich hierbij steeds meer van B2B (business to business) naar D2C (direct to consumer). Digitalisering en de daarbij steeds grotere hoeveelheid data die beschikbaar komt vormen het fundament voor elk toekomstig verdienmodel voor de groothandel.


Vier soorten datagedreven businessmodellen

Er worden vier digitale businessmodellen voor groothandels. Hoe geavanceerder het digitale verdienmodel is, over hoe meer data je beschikt. Data verwerken en vervolgens ook commercieel benutten kan extra inkomsten opleveren. De eerste digitale stap die groothandels in onder meer non-food consumentengoederen na het openen van een webshop vaak zetten is de producten ook via bestaande platformen te verkopen. Een nadeel hiervan is dat je een deel van data over je klant mist. Bij elke volgende digitale stap zul je over meer data kunnen beschikken. Essentieel daarbij is goede productinformatie, het meten van het zoekgedrag en de kwaliteit van de data. Je bepaalt als ondernemer uiteraard zelf welke vorm het beste bij je groothandel past. Dit verschilt per bedrijf (schaalgrootte, IT-kennis e.d.), maar ook per productsegment (handel je in bv. machines, bouwmaterialen of mode?) en per afzetmarkt (opereer je nationaal en/of internationaal?). 


Data vormen de sleutel tot succes, maar zonder goede productmarktcombinaties en creatief ondernemerschap is geen enkele groothandelaar toekomstbestendig. Dit is ook tijdens de coronacrisis gebleken. 


Bron: ING rapport Digitale businessmodellen voor de groothandel

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging