Internetconsultatie Invoeringsbesluit omgevingswet inclusief BBL

​​​​​​​

Uw mening over nieuwe wetgeving

Internetconsultatie tot 21 december 2018

Sinds 29 oktober is het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet gepubliceerd voor consultatie.

Het gaat hierbij vooral om de inwerkingtreding van de omgevingswet. Desondanks wijzigt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) ook weer. 


Het invoeringsbesluit Omgevingswet en de andere wijzigingen zijn te lezen en te downloaden via: https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsbesluitomgevingswet


Iedereen kan tot 21 december 2018 een reactie insturen. 


Let op! Er kan alleen gereageerd worden op de wijzigingen die gemaakt zijn. Deze zijn in het document zichtbaar middels kleur en onderstreping.


Ontwerp-Invoeringsbesluit omgegevingswet

Het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.


Deel 2 (wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving) en deel 5 (wijziging en intrekken besluiten, bruidsschat en overgangsrecht) zijn wellicht het meest interessant aangezien deze onderwerpen direct raken aan de bouwregelgeving. Uiteraard kunt u uw reactie ook insturen voor de wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit.


Het voorgestelde gewijzigde BBL  kunt u ook hier downloaden.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging