Kenniswebinar Omgevingswet en omgevingsveiligheid

​​​​​​​​​​​​​​

Webinar op 4 en 6 november 2020

10 augustus 2020


We staan aan de vooravond van vele transities, zoals de komst van de Omgevingswet en specifiek de modernisering van het externe veiligheidsbeleid (omgevingsveiligheid). Deze transities raken niet alleen onze eindklanten, zij bieden vooral veel kansen voor de leden van Federatie Veilig Nederland. De kansen hangen met name samen met de instelling van zogenaamde voorschriftengebieden, waarbinnen bouwkundige of gelijkwaardige maatregelen moeten worden genomen. Gelijkwaardige maatregelen kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn in de zin van sprinklers, watermist, blusgas of andere brandbestrijdingsmiddelen. 


Om die kansen onder de aandacht te brengen en te verkennen organiseert Federatie Veilig Nederland samen met experts van Royal Haskoning DHV, Simone van Dijk en Merle de Lange, een kenniswebinar.


Doel

Het informeren over en het geven van inzicht in de veranderingen en kansen van de Omgevingswet, en in het bijzonder omgevingsveiligheid. Aan bod komt onder meer:

 • Van onbewust onbekwaam naar bewust (on)bekwaam;
 • Spreken van de taal van de Omgevingswet en de industrie;
 • Het zijn van een volwaardig gesprekspartner;
 • Herkennen van kansen en bedreigingen;
 • Beschikken over praktische handvatten voor de toegevoegde waarde;
 • Het vergroten van de markt voor technische installaties.


Doelgroep

Het kenniswebinar is exclusief ontwikkeld voor leden van de Federatie Veilig Nederland, maar toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met nieuwbouw en/of bescherming van gebouwen tegen brand of explosie (installateurs, toeleveranciers en fabrikanten).


Programma

Deel 1 – woensdag 4 november 2020 van 10:00 -12:00 uur

 • Introductie Omgevingswet en omgevingsveiligheid
 • Veranderingen en kansen in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving
 • Introductie van een praktijkcasus en bijbehorende opdracht


Deel 2 – vrijdag 6 november 2020 van 10:00 -12:00 uur

 • Bespreking praktijkcasus
 • Welke stappen en/of acties kan ik zetten om optimaal te profiteren van de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2022? 
 • Overzicht van belangrijkste wijzigingen


Aanmelden 

Het webinar is toegankelijk voor leden en niet-leden na inschrijving via de website. 

Op dit moment is inschrijven niet meer mogelijk.


Deelname is gratis voor leden van de Federatie Veilig Nederland 

Niet-leden betalen € 210,- exclusief BTW

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en kort voor het webinar ontvangt u de toegangslink.


Vragen

Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail aan: info@federatieveilignederland.nl.


Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging