Kenniswebinar Schuimtransitie | 7 april 2022

​​​​​​​

7 april 2022


UPDATE

Door technische oorzaken kon het webinar op 7 april niet plaatsvinden. Het webinar is daarom verschoven naar 4 mei. Had u zoch aangemeld voor 7 april? Dan hoeft u niets te doen, uw aanmelding schuift automatisch door en u ontvangt opnieuw een toeganslink. 

Niet eerder aangemeld, maar wilt u wel graag het webinar op 4 mei bijwonen? Meld u dan hieronder aan.


Door nieuwe wetgeving wordt het gebruik van PFAS steeds verder teruggedrongen en dat heeft direct gevolgen voor blussystemen die werken met schuim of schuimtoevoeging. De nieuwe fluorvrije schuimconcentraten hebben andere eigenschappen en hebben een specifiekere toepassing, waardoor het huidige schuim niet zomaar vervangen kan worden door het fluorvrije schuimconcentraat. 

Die veranderingen leiden tot vragen bij de leden van Federatie Veilig Nederland en zijn aanleiding voor de VSI om dit webinar te organiseren. Specialisten van de Federatie maken dit webinar mogelijk.


Doelen
Leden informeren over de impact van verbod op gebruik van (bepaalde type) fluorhoudende schuim en specifiek voor de impact voor de stationaire schuim(toevoeg)installaties. Het bevorderen van de leden in de rol als gesprekspartner van eindklant. Basiskennis voor optimale oplossing te bieden.


Doelgroep
Het kenniswebinar is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de schuimtransitie.
In de komende jaren 2025-2030 moeten bedrijven en overheden overstappen op fluorvrije alternatieven. 
In het webinar wordt in maximaal 1,5 uur ingegaan op de basis en het te volgen stappenplan. Wanneer blijkt dat behoefte is aan meer diepgang dan zal de Federatie een vervolgsessie organiseren.


Ontwikkeling
Al jaren wordt gewerkt met gefluoreerde blusschuimen. De meest bekende variant daarvan is het AFFF-schuim: Aqueous Film Forming Foam. Dit type concentraten maken met behulp van PFAS (Per- of PolyFluorAkyl Substances) een waterige filmlaag boven op de brandstoffen. Hiermee krijgt het schuim betere vloei-eigenschappen en wordt de blussende werking verbeterd. 

AFFF-schuim kan met zeer lage bijmengpercentages (0,5% is geen uitzondering) worden gebruikt en ook de expansie van het schuim kan laag zijn en kan er een effectieve blussing plaatsvinden. Bij het nieuwe fluorvrij schuim zijn die eigenschappen anders en hebben een specifiekere toepassing, waardoor het huidige schuim niet zomaar vervangen kan worden door het fluorvrije schuimconcentraat. 


Programma webinar 4 mei van 10:00 tot 11:30 uur

  • Wat is schuim en hoe wordt het toegepast?
  • De bestaande en komende Europese Richtlijnen
  • Heeft dit effect op de installaties van mijn klanten?
  • Wat zijn de problemen die ik kan verwachten?
  • Stappenplan voor de transitie


Aanmelden 
Het webinar is exclusief voor leden van de Federatie Veilig Nederland ontwikkeld, maar toegankelijk voor zowel leden en niet-leden die te maken hebben met de schuimtransitie.  


Deelname is gratis voor leden van de Federatie Veilig Nederland 
Niet-leden betalen € 50,- exclusief BTW.
U ontvangt na aanmelding een bevestiging en één dag voor het webinar de toegangslink.


Klik hier voor het aanmeldingsformulier


Vragen?
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail aan: john.van.lierop@federatieveilignederland.nl

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging