Ondertekening Alarmconvenant 2.0


Alarmconvenant 2.0

7 december 2017


Na 2 jaar voorbereiding hebben Liesbeth Huyzer namens de korpsleiding politie, mevrouw Laetitia Griffith namens de Nederlandse Veiligheidsbranche en Boele Staal namens Federatie Veilig Nederland op 7 december het convenant ‘Organisatie en opvolging van elektronisch gegenereerde alarmen’ ondertekend. Met de afspraken vergroten partijen de preventiekracht om criminaliteit en onveiligheid te voorkomen en verbeteren ze de heterdaadkracht. Samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Een nieuw beginpunt van een publiek-private samenwerking, de eerste editie stamt uit 2006, gericht op het ontwikkelen van een steeds beter functionerende alarmketen, die past bij de technische ontwikkelingen en de rol die verschillende organisaties in de veiligheidsketen hebben. De komende periode is voorzien in de realisatie van een serie van 7 werkdocumenten, die zich alle in een eindfase bevinden. Deze documenten zullen vervolgens een integraal onderdeel uitmaken van dit Alarmconvenant van 7 december. De documenten hebben betrekking op:

  • Verificatiemethoden en regime van opvolging;
  • Aansluitcriteria alarmsystemen en reactietijden;
  • Registratie en verstrekken gegevens PAC’s en Politie OC’s (en vice versa);
  • Beeldkwaliteit;
  • Live View: de huidige werking, de beleidslijn en de mogelijke doorontwikkeling;
  • Ontwikkelingen en innovatie.


Direct betrokkenen: Particuliere Alarmcentrales, leveranciers van inbraakapparatuur en camerasystemen en de installatiebedrijven van hoogwaardige beveiligingsoplossingen, zowel in brand als beveiliging.


Download hier het convenant

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging