STEBS van start

​​​​​​​

Exameninstituten en brancheorganisatie(s) slaan de handen ineen

Binnen de stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) werken partijen nauw met elkaar samen, zoals exameninstituten, brancheorganisatie(s) alsmede andere rechtspersonen, die de doelstellingen van de stichting onderschrijven. De deelnemers van STEBS zetten zich in om gezamenlijk de kwaliteit, de eenduidigheid en de onafhankelijkheid van het examineren op het gebied van security en brandveiligheid te borgen en, daar waar dat kan, te verbeteren.


Het streven is om in de eerste helft van 2019 de eerste examens, erkend door STEBS, te laten afnemen.


Op dit moment bestaat STEBS uit de volgende examenbureaus, te weten: CIBV, ISAC, CertoPlan en EBI. Organisaties die STEBS een zeer warm hart toedragen: BVO, Copla, EFPC, KENTEQ, OCB, Federatie Veilig Nederland en VIVB.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging