Vanuit de VNO-NCW Commissies

​​​​​​​

Werkgroep Externe Veiligheid

Federatie Veilig Nederland is lid van VNO-NCW en heeft zitting in diverse commissies, werkgroepen en overlegplatforms. Welke commissies en werkgroepen zijn er en waar houden zij zich mee bezig? Deze keer in de schijnwerpers: de Werkgroep Externe Veiligheid.


Namens Federatie Veilig Nederland behartigt John van Lierop de belangen van onze sector in deze werkgroep.

De werkgroep Externe Veiligheid bestaat uit leden van BRZO- en ARIE-bedrijven* alsmede diverse bracheorganisaties zoals VNCI. Op de agenda van de werkgroep staan strategisch/beleidsmatige onderwerpen zoals ‘ Veiligheid Voorop’ en ‘Duurzame Veiligheid 2030’ en onderwerpen die met de uitvoering van beleid te maken hebben. Denk aan PGS-regelingen en de update van de ‘werkwijzer

bedrijfsbrandweren 2013’.


Het belang van onze leden is dat we geïnformeerd zijn en daar waar nodig onze kennis inzetten om  te zorgen dat er werkbare regelingen en voorschriften zijn voor onze leden. Actuele thema’s zijn de revisie naar risicogerichte PGS-regelingen 15 en 29 en de CCV-schema’s waar het belang van installateurs en leveranciers een rol speelt. Op 28 juni is de Werkgroep geïnformeerd over de aankomende verandering in de werkwijzer bedrijfsbrandweren, waarin mogelijkheden zijn om voorstellen in te dienen. 


De volgende vergadering is op 27 november 2018.


Vragen en suggesties zijn welkom via john.van.lierop@vebon-novb.nl.


*BRZO-bedrijven: veelal grotere bedrijven die moeten voldoen aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 

ARIE-bedrijven: (kleinere) bedrijven die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen en daarom een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie moeten uitvoeren.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging