Hoe werkt certificatie?

Hoe werkt certificatie?

Hoe werkt certificatie?


In een op vrijwillige basis ontwikkeld certificatiesysteem zijn de volgende beginselen te herkennen:

- de belanghebbende partijen zijn overtuigd van het nut van certificatie en hebben overeenstemming bereikt over het niveau van de daarbij te stellen eisen;

- de uitvoering van certificatie vindt plaats door een onpartijdige en deskundige instelling die het vertrouwen geniet van alle betrokken partijen;

- belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling bij een onafhankelijke en onpartijdige beroepsinstantie.

Certificatie vindt daarmee plaats volgens het trias politica beginsel: scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging