Is certificatie maatschappelijk geaccepteerd?

Is certificatie maatschappelijk geaccepteerd?

Is certificatie maatschappelijk geaccepteerd?


Wanneer we tegenwoordig tegen een nieuw maatschappelijk probleem oplopen, volgt daarop al spoedig de roep om een “keurmerk”. Omdat ook de regelgevende overheid meer en meer gebruik maakt van het instrument certificatie, gelden wettelijke eisen vaak als uitgangspunt bij certificatie. Certificatie is inmiddels alom geaccepteerd.

Ook de Europese integratie heeft zijn weerslag op de verdere ontwikkeling van certificatie. Voor steeds meer producten zullen Europese normen bepalend worden voor het kwaliteitsniveau. De invoering van Europese normen voor de erkenning (accreditatie) van certificatie-instellingen (de EN 45000 serie) draagt bij aan de wederzijdse acceptatie van certificaten. De op veel producten vereiste CE-markering heeft raakvlakken met certificering.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging