Is normalisatie hetzelfde als certificatie?

Is normalisatie hetzelfde als certificatie?

Is normalisatie hetzelfde als certificatie?


Nee, normalisatie is een proces dat door een normalisatie-instituut wordt uitgevoerd. In Nederland kennen we het Nederlands Normalisatie-instituut, het NEN. Een norm is dus iets anders dan een keurmerk. Normen vormen vaak een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een certificatieschema. In normen zijn vaak reeds de product- of prestatie-eisen opgenomen waaraan een te certificeren product moet voldoen. Kenmerkend onderscheid tussen een norm en een certificatieschema is echter dat in een certificatieschema altijd een hoofdstuk is toegevoegd dat betrekking heeft op het door de leverancier aan te houden kwaliteitssysteem. Dit hoofdstuk moet in het kader van certificatie de zekerheid bieden dat de leverancier in staat is om bij voortduring producten te maken die aan de eisen voldoen. 

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging