Wat is certificatie?

Wat is certificatie?

Wat is certificatie?


“Activiteiten op grond waarvan een derde partij kenbaar maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven product, proces of dienst in overeenstemming is met een bepaalde norm, of met een ander eisenstellend document“ is de internationaal geaccepteerde omschrijving van het begrip certificatie. Deze begripsomschrijving is zodanig ruim dat in beginsel alles certificeerbaar is dat zich laat vastleggen in een (in onderling overleg) vastgesteld kwaliteitsniveau: een product, een proces, een dienst, een systeem of een bekwaamheid.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging