Welke vormen van verklaringen zijn er?

Welke vormen van verklaringen zijn er?

Welke vormen van verklaringen zijn er?


De verklaring op het certificaat is een belangrijk onderdeel van de gebruikersinformatie. Afhankelijk van het type certificaat komen daarin verschillen voor.

Bij product- en procescertificatie wordt altijd verklaard dat de producten en processen geacht kunnen worden te voldoen aan de eisen. Bij systeem- en persoonscertificatie wordt verklaard dat voldaan wordt aan de eisen. Het onderscheid houdt verband met de productaansprakelijkheid. Bij product- en procescertificatie wordt de output van de organisatie gecertificeerd (het product, de werkwijze). De leverancier is en blijft aansprakelijk voor de door hem geleverde producten of diensten. Deze aansprakelijkheid kan niet door de certificatie-instelling worden overgenomen. 

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging