Erkend Onderhoudsbedrijf Kleine Blusmiddelen (REOB)

Erkend Onderhoudsbedrijf Kleine Blusmiddelen (REOB)

Erkend Onderhoudsbedrijf Kleine Blusmiddelen (REOB)

Kleine Blusmiddelen zijn draagbare blusmiddelen tot 20 kg totale massa, brandslanghaspels en overig mobiel blusmaterieel met een blusstofinhoud tot en met 250 kg. Het certificatieschema Kleine Blusmiddelen waarborgt de deskundigheid en vakbekwaamheid van bedrijven die het onderhoud van kleine blusmiddelen verzorgen.

 

Op grond van bouwregelgeving is het verplicht om kleine blusmiddelen in gebouwen aan te brengen. In het kader van Arboregelgeving en bedrijfshulpverlening moeten in bedrijven kleine blusmiddelen beschikbaar zijn en moet personeel weten hoe men met deze blusmiddelen in geval van brand moet omgaan. Kleine blusmiddelen dienen zich daarom voortdurend in een ‘parate’ toestand te bevinden. Je weet immers nooit wanneer je ze nodig hebt. Regelmatig dient er daarom controle van en onderhoud aan de kleine blusmiddelen plaats te vinden. Dit soort controle en onderhoud is werk voor specialisten. Zij moeten de producten die ze moeten controleren en onderhouden, door en door kennen, op de hoogte zijn van hun werking, en weten welke controle- en onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor een goede werking. Erkende bedrijven staan garant voor goed onderhoud door goed opgeleid personeel.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging