MVO-beleid

Federatie Veilig Nederland leden ondernemen duurzaam

De lidbedrijven van Federatie Veilig Nederland zijn doordrongen van de eigen verantwoordelijkheid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De leden van Federatie Veilig Nederland willen transparant en duidelijk zijn over het eigen MVO-beleid en duurzaam ondernemen.


Dit heeft geresulteerd in een Federatie Veilig Nederland leidraad voor MVO-beleid in de technische beveiliging met de volgende elementen:
Bestuur & Management, Mens & Werk, Klant, Milieu en Maatschappij.
Federatie Veilig Nederland moedigt de leden aan om op basis van deze leidraad richting te geven aan het eigen MVO-beleid. Lidbedrijven die reeds een MVO-beleid hanteren staat het uiteraard vrij om de eigen regeling te blijven volgen.


Kenmerken: de onderneming, lid Federatie Veilig Nederland,

  • respecteert wettelijke bepalingen;
  • onderkent en respecteert de belangen van stakeholders;
  • is transparant met betrekking tot besluitvorming die betrekking heeft op derden; en
  • is bewust van de verantwoordelijk voor de impact op de omringende sociale- en leefomgeving.

Hoe werkt het?

Federatie Veilig Nederland leden hebben een vorm van MVO-beleid geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.
Het voeren van een MVO-beleid betekent dat deze ondernemingen rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij met de hierboven genoemde kenmerken. Voor iedere onderneming zien MVO-prestaties er anders uit. Vandaar dat Federatie Veilig Nederland een leidraad heeft ontwikkeld dat handvatten biedt om daadwerkelijk tot een bedrijfseigen MVO-beleid te komen. Lidbedrijven die reeds een MVO-beleid hebben staat het vrij om hun eigen regeling te blijven volgen.

In de Federatie Veilig Nederland leidraad staat per hoofdstuk een serie paragrafen en iedere paragraaf bestaat uit één of meerdere vragen. In totaal zijn het 90 vragen, met meerdere antwoordmogelijkheden: Ja, Neen of Gezien. Dat laatste betekent zoveel als “het punt heeft de aandacht van het management”. In totaal zijn er 90 punten te behalen met de 90 vragen. Iedere vraag die met “Ja” wordt beantwoord staat gelijk aan 1 punt. Vragen die worden beantwoord met een G (Gezien) tellen voor 'n 1/2 punt mee. Na in het invullen van het document stuurt u dit naar het Federatie Veilig Nederland Bureau, waar wordt gekeken of het minimaal aantal punten is behaald. Bij minimaal 60 punten heeft het lidbedrijf recht op het MVO-certificaat van Federatie Veilig Nederland. In 2020 wordt verwacht dat alle leden minimaal 60 punten aantoonbaar behaalt hebben volgens deze methodiek. Of het lidbedrijf maakt aantoonbaar een ander, maar vergelijkbaar, MVO-beleid te hebben.


Download hier de Federatie Veilig Nederland standaard voor MVO-beleid


Vragen?

Komt u er niet helemaal uit of heeft u andere vragen of een opmerking?
U kunt ons per e-mail bereiken via info@federatieveilignederland.nl. Wij helpen u graag verder!

Overzicht

Hieronder treft u een overzicht van Federatie Veilig Nederland lidbedrijven met vermelding van het MVO-beleid dat zij voeren.

Novar Nederland B.V.

Novar Nederland B.V.

Novar Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


SenseTek B.V.

SenseTek B.V.

SenseTek B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


EAL (Apeldoorn) B.V.

EAL (Apeldoorn) B.V.

EAL geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten


OSEC B.V.

OSEC B.V.

OSEC B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Siemens Nederland N.V.

Siemens Nederland N.V.

Duurzaamheid bij Siemens is gebaseerd op de merkwaarden – knowhow, innovatie, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. De duurzaamheidsinitiatieven van Siemens zijn opgenomen in het Maatschappelijk Jaarverslag.


Dräger Nederland B.V.

Dräger Nederland B.V.

Dräger Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


NOVENCO Building & Industry B.V.

NOVENCO Building & Industry B.V.

NOVENCO Building & Industry B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


ASSA ABLOY Nederland B.V.

ASSA ABLOY Nederland B.V.

ASSA ABLOY Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten


Hemmink B.V.

Hemmink B.V.

Hemmink B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


ARAS Security B.V.

ARAS Security B.V.

ARAS Security B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Meis Brandbeveiliging

Meis Brandbeveiliging

Meis Brandbeveiliging geeft op basis van de leidraad van de Federatie Veilig Nederland richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


CSL Benelux B.V.

CSL Benelux B.V.

CSL Benelux BV geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Fire Control Brandbeveiliging BV

Fire Control Brandbeveiliging BV

Fire Control Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


TKH Security B.V.

TKH Security B.V.

TKH wil bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit betekent dat bij iedere bedrijfsbeslissing niet alleen het effect op de winstgevendheid wordt meegenomen, maar ook de eventuele gevolgen voor de mensen in en bij onze organisatie, de impact ervan op het milieu evenals op onze reputatie.


Automatic Signal Rijsenhout B.V.

Automatic Signal Rijsenhout B.V.

Automatic Signal geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hertek B.V.

Hertek B.V.

Hertek geeft op basis van de leidraad van de Federatie Veilig Nederland richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


IDIS Nederland B.V.

IDIS Nederland B.V.

IDIS Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Chubb Fire & Security’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): De Triple-P benadering.


Johnson Controls BTS (Tyco Integrated F&S)

Johnson Controls BTS (Tyco Integrated F&S)

De MVO visie van Johnson Controls BTS (Tyco Integrated F&S) ziet op het leveren van producten en diensten aan haar klanten zonder enige schade aan mensen en het milieu.


Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.

Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.

Kuijper Beveiligingssystemen voldoet aan de MVO Prestatieladder niveua 3. De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt de duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.


Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)

Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)

Van Deudekom Plastics B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Mauer Nederland B.V.

Mauer Nederland B.V.

Mauer Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


GPS Perimeter Systems B.V.

GPS Perimeter Systems B.V.

GPS Perimeter Systems B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Kling Brandbeveiliging B.V.

Kling Brandbeveiliging B.V.

Kling Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hacousto Security Systems B.V.

Hacousto Security Systems B.V.

Hacousto Security Systems B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Protec Brandbeveiliging BV

Protec Brandbeveiliging BV

Protec Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


af-x systems

af-x systems

af-x systems B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


RBC Brandbeveiliging Nederland B.V.

RBC Brandbeveiliging Nederland B.V.

RBC Nederland geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


WB Firepacks B.V.

WB Firepacks B.V.

WB Firepacks B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


ENGIE Services Nederland N.V.

ENGIE Services Nederland N.V.

ENGIE levert een substantiële bijdrage aan de houdbaarheid van onze wereld. Engie maakt de energietransitie mogelijk en spant zich in om een bijdrage te leveren aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. In het MVO-verslag leest u welke activiteiten zij hiervoor in 2016 hebben ondernomen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).


Fito Products

Fito Products

Fito Products B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Bosch Energy and Building Solutions

Bosch Energy and Building Solutions

Bosch draagt bij aan de bescherming van de natuurlijke omgeving voor huidige en toekomstige generaties. Bosch zet zich in voor klimaatactie en voor het bereiken van de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs.


Nsecure B.V.

Nsecure B.V.

Nsecure B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Paxton Benelux B.V.

Paxton Benelux B.V.

Paxton Benelux geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Alphatronics b.v.

Alphatronics b.v.

Alphatronics B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


IOLAN B.V.

IOLAN B.V.

IOLAN B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

In alles wat CroonWolterDros doet, staat de mens centraal. In de bedrijfsvoering is men alert op de duurzame mogelijkheden die CWD relaties kan bieden, hoe schadelijke emissies beperkt kunnen worden en hoe om te gaan met afvalstromen en de eindigheid van bepaalde grondstoffen. Extra informatie over duurzaamheid: https://www.croonwolterendros.nl/nl/co2-en-co2-prestatieladder-croonwolterdros


Saval BV - Member of SK

Saval BV - Member of SK

Saval B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hacousto Group B.V.

Hacousto Group B.V.

Hacousto Group B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


EuroPAC Alarmcentrale

EuroPAC Alarmcentrale

EuroPAC Alarmcentrale geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Ansul Solutions B.V.

Ansul Solutions B.V.

Ansul Solutions B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Berki Brandbeveiliging BV

Berki Brandbeveiliging BV

Berki Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Ansul B.V.

Ansul B.V.

Ansul B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Honeywell Building Solutions

Honeywell Building Solutions

Honeywell Building Solutions geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Johnson Controls FSP Enschede (Tyco Building Services Products B.V.)

Johnson Controls FSP Enschede (Tyco Building Services Products B.V.)

Johnson Controls FSP Enschede (Tyco Building Services Products) geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


AXIS Communications B.V.

AXIS Communications B.V.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de lange termijnstrategie van Axis. Met een specifieke focus op zakelijk gedrag, sociale en ecologische verantwoordelijkheid, wordt geprobeerd de impact te minimaliseren, een gezonde werkomgeving te creëren, corruptie uit te roeien en te zorgen voor respect voor mensenrechten.


Spyke Security B.V.

Spyke Security B.V.

Spyke Security geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hi-Safe

Hi-Safe

Hi-Safe geeft op basis van de leidraad van Federatie Veilig Nederland richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Stanley Security Nederland

Stanley Security Nederland

STANLEY Security onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Stanley Security zet zich in voor de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


MVO
Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging