RookBeheersingsSystemen (RBS)

Ambitie: meer bekendheid voor belang van rookbeheersingssystemen

icoon_rookbeheersingDe ambitie van de sectie Rookbeheersingssystemen is meer bekendheid te krijgen voor brandventilatiesystemen en vergroting van de kwaliteit van deze systemen. Leden van de sectie RookBeheersingsSystemen bieden een gecontroleerde vorm van brandventilatiesystemen; met resultaat.

Wat is een rookbeheersingssysteem?

Gebouwen worden complexer en de risico’s worden groter. De noodzaak van goede en betrouwbare rookbeheersingssystemen was nog nooit zo groot. Het grootste gevaar bij brand is de opeenhoping van rook en warmte. Rook vermindert het zicht, belemmert de vluchtwegen en maakt het brandbestrijders extra moeilijk. Bovendien vallen bij branden de meeste slachtoffers door verstikking. De oplopende hitte bevordert daarnaast de uitbreiding van het vuur en vergroot de schade. Het is dan ook zaak om een uitbrekende brand zo snel mogelijk te signaleren en de verspreiding van rook te voorkomen.


Een rook- en warmteafvoerinstallatie (rookbeheersingssysteem) heeft tot doel om rook en warmte bij een brand uit het bouwwerk af te voeren. Systemen voor de effectieve afvoer van rook en warmte en voor het creëren van rookvrije zones zijn een hulpmiddel bij het veilig vluchten uit een gebouw, maar vormen ook voor de brandweer een onmisbare basisvoorziening om veilig bluswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Kwaliteit

Per 1 juni 2014 heeft Kiwa de erkenningsregeling Rookbeheersingssystemen 2002 omgezet naar de Beoordelingsrichtlijn BRL-K21025. Het schema omvat de levering van het product van Rookbeheersingssystemen en de levering van dienst onderhoud aan Rookbeheersingssystemen.


De regeling is mede tot stand gekomen op initiatief van Federatie Veilig Nederland en beoogt in Nederland een bepaald kwaliteitsniveau voor rookbeheersingssystemen vast te leggen en te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds betreft dit kwaliteitscriteria voor de erkenning van bedrijven en personen die betrokken zijn in het proces om te komen tot een rookbeheersingssysteem. Deze BRL gaat meer uit van meetbare prestatie-eisen en geeft aan hoe handhaving en controle plaatsvindt.


Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging