Rook- en CO-melders

Ambitie: toewerken naar een hogere brandveiligheid voor consumenten en professionele markt

icoon_huisrookmeldDe sectie rook- en CO-melders beoogt vanuit een gezamenlijk standpunt, met objectieve informatie en waar mogelijk samen met overheden, toe te werken naar een hogere brandveiligheid voor zowel consumenten als de professionele markt. In de sectie zijn alle vooraanstaande producenten en leveranciers van rookmelders, maar ook van koolmonoxidemelders, hittemelders en blusdekens in Nederland verzameld.

De sectie rook- en CO-melders streeft ernaar slachtoffers en schade te voorkomen bij woningbranden door in alle woningen in Nederland minimaal op elke verdieping één goedgekeurde en goedwerkende rookmelder aan het plafond te hebben. In geval van brand levert dit voor de bewoners kostbare, vaak levensreddende, tijdwinst op.


De sectie geeft hier ondermeer vorm aan door het maatschappelijk bewustzijn te vergroten door middel van (steun aan) preventie- en voorlichtingcampagnes, participatie in normcommissies, reclame-activiteiten, voorlichting, en dergelijke.


Daarnaast is de sectie rook- en CO-melders het aanspreekpunt voor de overheid, instanties en belanghebbenden die zich bezighouden met brandpreventie bij particulieren. 

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging