Blusmiddelen

Kleine blusmiddelen effectief

Maar liefst 90% van de beginnende branden kunnen door ondernemers zelf worden geblust. Het blussen met behulp van draagbare blusser of brandslanghaspel is dus effectief periodiek preventief onderhoud loont. De leden van de sectie Blusmiddelen leveren alle denkbare producten, service en onderhoud op het gebied van (kleine) blusmiddelen. Daarnaast zet de sectie zich, met al haar kennis en kunde, in om een positieve bijdrage te leveren aan de regelgeving in Den Haag en Brussel. Onderling wisselen de leden continu informatie uit over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen en slanghaspels.

Certificering

Alle aangesloten bedrijven dienen te voldoen aan de Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven, vastgelegd in de Regeling Kleine Blusmiddelen maart 2000. Concreet betekent dit dat de aangesloten bedrijven zich conformeren aan het uitvoeren van het onderhoud volgens de NEN 2559 en de NEN-EN 671-3. Daarmee wordt de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoudswerk gewaarborgd. Via het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) wordt door diverse vertegenwoordigers van de brandweer, brancheorganisaties en eindgebruikers toegezien op deze regelgeving.

!introductie