MARC's

Over en namens MARC's zijn de volgende publicaties verschenen

Avondklok en beveiliging

​​​​​​​Vanaf 23 januari 2021 geldt in Nederland een avondklok bovenop de lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan. Dit betekent dat niemand in Nederland zich zonder geldige reden op straat mag bevinden.


Samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche heeft de sectie MARC's van de Federatie Veilig Nederland een leaflet opgesteld met enkele aandachtspunten en de gevolgen voor de beveiliging/veiligheid van de klanten van Particuliere Alarmcentrales en Videotoezichtcentrales.


Download de leaflet

Tijd om alarm te slaan?

  De private veiligheidszorg kent zowel in Nederland als in andere landen 

  een grote groei. Door middel van de Wet particuliere

  beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (wet PBR) probeert de

  Nederlandse overheid de private veiligheidszorg te reguleren. In dit

  onderzoek wordt gekeken naar de rol van de overheid ten opzichte van

  twee soorten bedrijven binnen de private veiligheidszorg: particuliere

  alarmcentrales en toezichtcentrales.

Download


Samenvatting met conclusies en aanbevelingen van scriptie, geschreven door Annabel Keesmaat in het kader van de afstudeerstage bij Federatie Veilig Nederland.

Convenant organisatie en opvolging van elektronisch gegenereerde alarmen

December 2017


Met een convenant hebben de deelnemende partijen van de Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiliging en Politie (SEBP) op 7 december 2017 vastgelegd dat zij de organisatie en opvolging van elektronische alarmen samen gaan verbeteren. Jeroen Lemereis, voorzitter van de stuurgroep, vertelt in deze Passie voor Veiligheid over het belang van de samenwerking tussen de politie en particuliere beveiligers.


Steeds meer bedrijven en particulieren hebben camera’s hangen. Die zijn vaak aangesloten op meldkamers van beveiligingsbedrijven. “Daar komen duizenden meldingen per dag binnen”, vertelt Lemereis, sectorhoofd van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) in Midden-Nederland. “Na verificatie gaat de melding door naar de politie, die erop afgaat. Helaas is nu nog 80 tot 90 procent van de meldingen loos alarm. Verificatie blijkt in de praktijk een lastig proces. Bijvoorbeeld omdat iemand in een winkel per ongeluk op de overvalknop drukt en daarna de telefoon niet opneemt. Daar willen we met elkaar wat aan veranderen.”


Heterdaadkracht, preventiekracht, bewijskracht

80 procent van de aanhoudingen door de Nederlandse politie vindt plaats ‘op heterdaad’. “60-70 procent van die aanhoudingen zijn het gevolg van meldingen van burgers of van particuliere centrales. Dat aandeel is dus heel groot. De samenwerking is dan ook een mooie kans om de heterdaadkracht verder te vergroten.” Daarnaast moet het convenant ook bijdragen aan grotere preventiekracht. “Als je in de hele keten ziet dat de organisatie en opvolging van elektronische alarmen beter wordt, draagt dat ook bij aan de preventiekracht. Mensen zullen zich dan eerder bedenken om iets onrechtmatigs te doen.” Tot slot moet het convenant bijdragen aan de bewijskracht, door de kwaliteit van de camerabeelden te verbeteren.

Meer informatie-uitwisseling

Lemereis hoopt dat het convenant ook gaat leiden tot een betere uitwisseling van informatie. “Het doel van het convenant is dat het aantal loze meldingen omlaag gaat en de kwaliteit van de gegevensuitwisseling omhoog.” Nu deelt de politie nog niet altijd informatie over een specifieke dreiging of plek met de particuliere beveiligers. ”Terwijl zij ’s nachts in Nederland vaak met meer op straat zijn dan de politie. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als privacy en andere wet- en regelgeving. Maar als we zorgvuldig afspraken maken, hebben we meer mogelijkheden om informatie te delen dan we denken.”


1 + 1 = 3

Samenwerken is volgens Lemereis noodzakelijk om veiligheidsproblemen effectief en efficiënt aan te pakken. “We kunnen niet zonder elkaar. Hoewel politie en particuliere beveiligers verschillend zijn, hebben we één ding gemeen: we werken allebei aan veiligheid in het belang van burgers. Daarom moeten we elkaar opzoeken en afspraken maken. Daar worden we allebei beter van; een en een is dan drie.”


Basis voor samenwerking

Het convenant dat is getekend is de eerste concrete actie van de Stuurgroep SEBP. “Een convenant mag niet heel spectaculair lijken, maar we leggen hiermee wel de basis voor samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau. En we hebben nog veel meer ambities. Denk aan het verbeteren van het gebruik van live view, door aansluitingen bij private partijen en bij alle meldkamers politie in Nederland.” Volgens Lemereis helpt het ook dat politie en beveiligingsbedrijven steeds meer contact hebben. “We hebben nu afgesproken om bij elkaar in de meldkamers te kijken. Op die manier kun je kennismaken, uitwisselen en van elkaar leren. Dat versterkt onze samenwerking, uiteindelijk knokken we met zijn allen voor veiligheid.”


Over de Stuurgroep SEBP

De Stuurgroep SEBP werd twee jaar geleden in het leven geroepen door de Nationale Politie, VNO-NCW/MKB-Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de technische beveiligingsbranche VEBON-NOVB. De stuurgroep benoemde vier doelen:

  • De alarmeringsketen versterken door meer technische middelen in te zetten en afspraken te maken over alarmeringsopvolging en -verificatie;
  • Afspraken en kaders maken om sporen veilig te stellen, zoals de omgang met opgeslagen camerabeelden;
  • De Live View-inzet verder uitrollen;
  • Afspraken en kaders maken over tactische informatie-uitwisseling tussen de publieke en private partners in de keten.


Download het convenant

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging