Solutions

Over Solutions zijn de volgende publicaties verschenen:

Handreiking Beveiligde Parkeerplaatsen tbv Secure Lane

Deze handreiking is bedoeld voor voor ondernemers die voornemens zijn om beveiligde parkeerplaatsen langs het onderliggende wegennet in Nederland op te zetten en te exploiteren en bevat een vertaling en verdere uitwerking van de eisen van LABEL, toegespitst op de situatie in Nederland. De lezer krijgt eem beeld van beveiligingsmaatregelen en een deel van het kostenaspect nodig om een parkeerplaats te beveiligen naar de inzichten van LABEL.

Download


LABEL is een certificeringsmodel en omschrijft hoe een parkeerplaats dient te zijn georganiseerd, de bijbehorende veiligheidseisen en het niveau aan service- en dienstverlening aan de gebruikers.┬áLABEL is gerealiseerd door een internationale groep van experts onder auspiciën van het EU Directoraat Mobility and Transport.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging