Brand- en ontruimingssymbolen

Gangbaar en veel gebruikt door projecteringsdeskundigen brandmeldinstallaties 

Doel van deze bestanden is om uniformiteit te bewerkstelligen op het gebied van de tekeningsymbolen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Momenteel is in de markt nog onduidelijkheid op dit gebied als gevolg van de veelvuldige en soms tegenstrijdige tekeningsymbolen. Het normalisatie-instituut NEN heeft de afgelopen 20 jaar geen praktijkrichtlijn of norm hiervoor kunnen opstellen. Federatie Veilig Nederland is midden jaren 90 gestart met het consequent hanteren van tekeningsymbolen bij de cursussen die onder auspiciën van Federatie Veilig Nederland worden gegeven.


De symbolen zijn direct gratis te downloaden en te gebruiken in AutoCAD, Revit en andere CAD-programma's. 


Symbolen die u regelmatig gaat gebruiken, kunt u op een gebruiksvriendelijke manier downloaden. Met de bekende drag-and-drop zet u de symbolen direct in de tekening. Dit is vooral handig bij symbolen die u slechts incidenteel gebruikt.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging