24.866 datalekken per jaar

In 2021 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 24.866 datalekmeldingen. Dat is een daling van 4% ten opzichte van 2020.


Het aantal meldingen van datalekken door hacking, malware of phishing (hierna: cyberaanvallen) is opnieuw fors gestegen. In 2021 waren er 88% meer van deze meldingen dan in 2020. Ook in 2020 en 2019 was er een stijging, respectievelijk van 30% en 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal cyberaanvallen omvat dit jaar 9% van het totaal aantal datalekmeldingen, vorig jaar was dit nog maar 5% van het aantal datalekmeldingen.


De meeste datalekmeldingen kwamen in 2021 uit de sector gezondheid en welzijn (37%), gevolgd door openbaar bestuur (23%) en financiële dienstverlening (11%). Binnen deze top 3 is het aantal meldingen uit de sector financiële dienstverlening gedaald met 51% ten opzichte van 2020, uit de sector gezondheid en welzijn gestegen met 29% en uit de sector openbaar bestuur gestegen met 9%.


Bron: Autoriteit Persoonsgegevens


Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging