Verkiezingsmanifest Federatie Veilig Nederland

Lobby Tweede Kamerverkiezingen 2017

Federatie Veilig Nederland is begonnen met de lobby voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017. Via het Verkeizingsmanifest heeft Federatie Veilig Nederland aan de verschillende politieke partijen suggesties gedaan voor hun verkiezingsprogramma’s.


De periode 2017-2021 moet wat Federatie Veilig Nederland betreft in het teken staan van verdergaande bewustwording & inzet van burgers en bedrijfsleven bij het behoud van een veiliger samenleving. Mogelijkheden ziet Federatie Veilig Nederland in een professionaliseringslag van de (brand)veiligheidsplannen en -maatregelen.
De praktijk verbeter je niet met méér regels, maar met duidelijker regels & bewustmaking.


Kern van de zaak

Een economisch sterk Nederland is gebaat bij:

  1. Een slagvaardige, continue voldoende veilige maatschappij;
  2. Veiligheid voor mens & eigendom (woningen/gebouwen);
  3. Met oog voor bijzondere groepen (kinderen, minder validen en ouderen) in de samenleving.


Kies voor veiligheid door samenwerking in lagen. Politie en brandweer meer en meer terug naar kernactiviteiten en vergroten van de slagkracht. Door burger en bedrijfsleven verantwoordelijk te maken voor de eigen, vaak kleinere en verzekerbare risico’s. Alleen als de nood hoog is moet de burger rekenen op de inzet van de hulpdiensten. Dit vraagt maatschappelijke discussie en maatregelen. Stimuleer en geef aandacht aan technische oplossingen die effectiever en betaalbaarder zijn. Kies middelen met hoger rendement boven andere middelen. Bestrijd het risico op terrorisme door meer toezicht in openbare ruimten en vluchtwegprotocollen in bedrijfsgebouwen. Kies voor de multi-inzetbare aanpak van gebouwbeheersystemen, camera-systemen en brandmeldsystemen.


Download het Verkiezingsmanifest

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging