Privacy Awareness Protocol

Omgang met privacyvraagstukken

Dit Privacy Awareness Protocol is opgesteld voor Federatie Veilig Nederland leden om:
1. praktische richtlijnen te geven voor de omgang met persoonsgegevens;
2. voor iedere werknemer de meldingsplicht en een beschrijving van de meldprocedure scherp
te hebben.

Federatie Veilig Nederland adviseert het management van alle leden dit Privacy Awareness Protocol minimaal 1x per jaar binnen de organisatie te bespreken met iedere werknemer, vast, flex, inleen of anderszins.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging