Wat zegt de AVG?

Begrip persoonsgegeven

De AVG legt het begrip persoonsgegeven veel breder uit, zodra je gegevens over iemand hebt gekoppeld aan een uniek nummer heb je al een persoonsgegeven, ongeacht of naam, adres en dergelijke weet. Veel nadruk komt er op compliance en bewijsvoering. Toestemming krijgen is lastiger, je moet meer uitleggen en specifieker vragen. Mensen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken. Je moet al je gebruik van persoonsgegevens documenteren in een intern verwerkingsregister, je moet kunnen bewijzen dat je toestemming hebt gekregen en je moet alle datalekken documenteren. Met je leveranciers en partners moet je verwerkersovereenkomsten sluiten om specifieke afspraken te maken over wat zij met persoonsgegevens van jouw klanten of personeel mogen doen. En de boetes op niet-nakoming kunnen in theorie enkele miljoenen euro’s per overtreding worden.


Bron: Arnoud Engelfriet van ICTRecht

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging