Maak je RI&E coronaproof

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk inventariseren, evalueren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken.

SER Handreiking

Deze algemene handreiking van de SER biedt informatie en advies over het nemen van zulke maatregelen. Deze zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen op basis van de adviezen van het RIVM. De handreiking biedt richtlijnen aan werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige hervatting van de werkzaamheden. Daarnaast kunnen werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en zelf al de nodige maatregelen hebben genomen deze algemene handreiking gebruiken als verdere inspiratiebron of bij het actualiseren van hun eigen protocollen en maatregelen. De informatie en adviezen in deze algemene handreiking zijn door de Inspectie SZW door de Inspectie SZW bekeken. De Inspectie SZW is van opvatting dat deze richtlijn een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RI&E uit te werken.


Download de SER Handreiking​​​​​​​

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging