Cameratoezicht en privacy

Do's en don'ts cameratoezicht

Nieuwe beleidsregels cameratoezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eind januari 2016 nieuwe beleidsregels cameratoezicht gepubliceerd. De nieuwe beleidsregels vervangen de publicatie ‘Camera’s in het publieke domein' en dienen in eerste instantie als leidraad voor organisaties die gebruik maken van cameratoezicht. Daarnaast kunnen de beleidsregels ook voor ontwikkelaars en leveranciers van (slimme) digitale camerasystemen als leidraad dienen bij de ontwikkeling van (nieuwe) technologie waarbij sprake is van de verwerking van beeldmateriaal.


Diverse ontwikkelingen, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van de technologie, waren aanleiding voor deze nieuwe publicatie die een uitwerking vormt van bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet politiegegevens (Wpg) die relevant zijn voor cameratoezicht door private of publieke organisaties ter beveiliging van personen en goederen en door gemeenten ter handhaving van de openbare orde. Ook wordt ingegaan op de inzet van nieuwe technologieën bij cameratoezicht, zoals drones, dashcams en andere slimme camera’s.


Aangezien de bepalingen van de Wpb algemeen van aard zijn, kan de uitwerking van die bepalingen in deze beleidsregels ook van toepassing zijn op verwerkingen van ander beeldmateriaal, zoals foto’s, en voor andere doeleinden, zoals cameraobservatie, die ook onder het wettelijke regime van de Wbp vallen.


Organisaties zetten steeds vaker cameratoezicht in en de technische mogelijkheden van camera’s worden geavanceerder. Zo zijn er camera’s die gekoppeld zijn aan drones en auto’s en worden camera’s steeds ‘slimmer’. Er zijn camera’s die kunnen roteren, inzoomen of  geluid opnemen. Sommige camera’s kunnen niet alleen waarnemen, maar ook door middel van gezichtsherkenning personen identificeren.


Meer informatie: Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging