Blussystemen

Blussystemen zijn o.a. systemen op basis van schuim, aerosol, watermist en/of zuurstofverdringing.

Deze sectie is gespecialiseerd in het leveren en installeren van blussystemen die in een complexe omgeving moeten functioneren.
 
In veel gevallen gaat het om situaties waarin -tijdens bluswerkzaamheden- de veiligheid van milieuhygiëne of de continuïteit van  een bedrijf in het gedrang kunnen komen. De sectie levert met haar kennis en kunde een belangrijke bijdrage in verschillende (inter)nationale commissies rond blussystemen. Op deze manier probeert men de regelgeving in een vroeg stadium te beïnvloeden. De sectie onderzoekt bovendien regelmatig de afzet van diverse blusgassen om inzicht te krijgen in de markt. Tenslotte wordt aan zowel interne- als externe relaties alle benodigde voorlichting verstrekt.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging