33 fatale woningbranden in 2016


Jaaroverzicht fatale branden 2016 verschenen

19 april 2017

 

In 2016 vonden in totaal 33 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen in totaal 38 dodelijke slachtoffers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 27 fatale woningbranden plaatsvonden waarbij 31 slachtoffers vielen. Deze stijging is een normale fluctuatie van het aantal fatale woningbranden en slachtoffers per jaar, zo blijkt uit het meerjarig onderzoek van de Brandweeracademie.

In 2016 is ongeveer de helft van de fatale woningbranden ontstaan door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid bij roken (19%) en koken (9%) de belangrijkste brandoorzaken zijn. Volgens het onderzoek van de Brandweeracademie zijn deze cijfers in lijn met die van voorgaande jaren.

Naast deze fatale woningbranden was er bij drie woningbranden met in totaal drie doden, sprake van een bewezen natuurlijke dood. Bij zes branden met in totaal zeven doden ging het om een woningbrand als gevolg van (zelf)doding. Het onderzoek richt zich op de oorzaken, omstandigheden en het verloop van niet met opzet veroorzaakte woningbranden met dodelijke slachtoffers. Daarom maken deze woningbranden geen deel uit van de analyse van fatale woningbranden 2016.

Bij aankomst van de brandweer was vaak sprake van een relatief kleine (47%) of gesmoorde (25%) brand en beperkte mate van rookverspreiding. Dit beperkte zich tot een voorwerp en/of de ruimte van ontstaan van de brand. Er zijn iets meer gesmoorde branden gemeld ten opzichte van vorig jaar (15% in 2015). Dit komt mogelijk doordat pas vanaf 2016 nadrukkelijk om deze info is gevraagd.


Uit het jaaroverzicht kan geconludeerd worden dat er nog een hoop werk te doen is om te bewerkstelligen dat in iedere woning een goed functionerende rookmelders hangt. Verder is het goed om wederom vast te stellen dat rookmelders daadwerkelijk leiden tot tijdig en veilig vluchten in geval van brand en dus levens redden!


Jaaroverzicht fatale branden 2016

Rapporten uit voorgaande jaren kunnen hier bekeken worden.