Federatie Veilig Nederland

Behartiger van belangen van ondernemers in de technische brand- en beveiligingssectorDe vereniging Federatie Veilig Nederland is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden, alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging behartigt de algemene, economische, commerci ële en strategische belangen van haar leden.

Federatie Veilig Nederland is in 1969 opgericht en is een deskundige spreekbuis. Federatie Veilig Nederland staat voor kwaliteitsbedrijven, duidelijke taal, een sterke organisatie en meerwaarde voor haar leden. Deskundige ondersteuning, dienstverlening en belangenbehartiging staan hoog in het vaandel.

Kerntaken van Federatie Veilig Nederland

– Belangenbehartiging;

– Werkgeversvertegenwoordiging;

– Visie- en beleidsontwikkeling;
– Informatieverstrekking;
– Dienstverlening.

Met de uitvoering van bovenstaande taken faciliteert de vereniging de leden.

Samen werken aan Nederland Veilig!

Innovatie en kennisontwikkeling gaan zo snel dat het als individueel bedrijf niet bij te benen is. Het op de juiste schaal bundelen en delen van kennis is cruciaal.

Federatie Veilig Nederland gelooft in een sterke binding met – en vertegenwoordiging van – leden rond specifieke behoeften en thema’s.

Organogram

Hoe de organisatie van Federatie Veilig Nederland er uit ziet, laat onderstaand organogram zien.