Missie en visie

Verbinding tussen leden versterken en optreden als dé autoriteit van de beveiligingssector


Missie

Federatie Veilig Nederland biedt toegevoegde waarde door de collectieve belangenbehartiging van haar leden op het gebied van (integrale) brandbeveiliging en (integrale) beveiliging.
De vereniging levert een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van de samenleving door het geven van voorlichting over en het stimuleren van kwaliteit, kennis, diensten en producten op het gebied van brandbeveiliging en criminaliteitspreventie. En de vereniging bevordert de belangen van de branche door als deskundige gesprekspartner voor een brede variëteit aan doelgroepen en stakeholders op te treden.

Aan deze missie ligt de volgende visie ten grondslag.


Visie

Federatie Veilig Nederland is de erkende autoriteit op het gebied van veiligheid en de toepassing van technologie door het door ontwikkelen van een kenniscentrum voor leden en derden, verder bij te dragen aan standaarden, regelingen en normen, aanspreekpunt te zijn voor innovatieve ontwikkelingen, publicitair uitdragen van kennis, kunde en het uitdragen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken.