Federatie Veilig Nederland Share for Care Foundation

Because we care!

Welkom op de pagina van de Federatie Veilig Nederland Share for Care Foundation. 


De Federatie Veilig Nederland Share for Care Foundation is een initiatief van de ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland en is voortgekomen uit de wens van de leden – ook vanuit het collectief – meer maatschappelijk betrokken te zijn. De technische beveiligingssector laat met de stichting en haar activiteiten zien dat ze niet alleen oog heeft voor de preventiezijde in de maatschappij, maar ook oog heeft voor organisaties die zich richten op de slachtoffers, zoals de Brandwondenstichting, Fonds Slachtofferhulp, Stichting Opkikker en Villa Pardoes e.a.


De Federatie Veilig Nederland Share for Care Foundation stelt zich tot doel het financieel ondersteunen van geselecteerde goede doelen. De Foundation wil dit onder meer bereiken door het organiseren van fondsenwervende activiteiten, zoals jaarlijks een golftoernooi, een kookworkshop en een gala.

Meer informatie over de Foundation en de activiteiten vindt u via het bovenstaande menu.