Handige informatie

Binnen Federatie Veilig Nederland is veel kennis aanwezig rondom het onderwerp (brand)veiligheid


Binnen Federatie Veilig Nederland is veel kennis aanwezig rondom het onderwerp (brand)veiligheid, veelal in de vorm van publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en handreikingen, maar ook via verzamelde informatie van derden. Deze pagina’s maken dit materiaal zichtbaar en bieden een belangrijke toegangspoort tot de verscheidene informatie van en over de technische beveiligingssector.  


Hier kunt u onder meer adviezen, opinies, onderzoeken en publicaties downloaden. Maar ook statistieken en een thematisch overzicht van de branche.