Gastblog

Gastblog Geeke Feiter-van Heuvelen: Nog veel winst te behalen bij voorkomen van brandschade

Kerst was iets magisch in mijn ouderlijk huis. In tegenstelling tot thuis bij vriendjes en vriendinnetjes hadden wij een kerstboom met echte kaarsjes. Vlak voordat oma het kerstverhaal voorlas en we aan tafel gingen, werden deze aangestoken. Geen mooiere glans dan echt kaarslicht in de kerstballen. “Maar is dat dan niet gevaarlijk?, ” vroegen bezorgde kennissen. “Nee hoor, kwestie van de juiste boom uitzoeken met goed gespreide takken, ” zei mijn vader. Pro forma werd er een emmer water naast gezet, maar die heb ik nooit in actie gezien. 

De uitnodiging om een blog te verzorgen voor de Federatie Veilig Nederland, grijp ik graag aan. Want vanuit verzekeringsoptiek valt er nog veel winst te behalen bij het voorkomen van brandschade. Vanuit brandveilig wonen en ondernemen, maar ook vanuit duurzame ontwikkelingen waar nieuwe, vaak nog onbekende, risico ’s bij komen kijken, zoals zonnepanelen op het dak, accu ’s op e-bikes, energieopslag systemen en laadpalen in parkeergarages. Daarom werken schadeverzekeraars, samen met andere branches, aan preventie om schade zoveel mogelijk te voorkomen.  

Graag zoom ik in deze blog in op het brandveilig wonen en ondernemen. Zoals u wellicht weet, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken het huidige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl, voorheen Bouwbesluit) uit 2012 aanpassen. Het ministerie is van plan de aanbevelingen van een adviescommissie, naar aanleiding van de desastreuze brand in de Londense Grenfell Tower, over te nemen. Daar zijn we blij mee, maar wat ons betreft gaat dit lang niet ver genoeg. 

In onze optiek staat brandveiligheid op nummer 1 en niet de vluchtveiligheid zoals in het Bbl. De huidige summiere wetgeving in combinatie met het gebruik van brandbare bouwmaterialen levert nu onnodig veel risico ’s op. Het vergroot niet alleen de omvang van de schade, maar ook de kans op totaalverlies van gebouwen. En dan heb ik het nog niet over de risico ’s voor bewoners, hulpdiensten, brandweer en omgeving. Laat ik het illustreren aan de hand van een voorbeeld: een brand op de 25e verdieping van een flatgebouw. Naast de evacuatie-uitdaging, want de brandweer kan gebouwen die hoger zijn dan 30 meter niet meer van buiten blussen. Het wordt dan echt een enorme uitdaging om zo ’n brand onder controle te krijgen. Daarom pleiten wij in de consultatiereactie dat de voorgestelde wijzigingen in het Bbl gaan gelden voor álle gebouwen én voor daken. Dat is nu niet het geval. 

Grootschalig testen

Ook pleiten wij voor aanscherpte regelgeving als het gaat om testen. In de huidige regelgeving volstaat een kleine brandende prullenmand tegen een gevel als test. Dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot een echte brand waar ook weersomstandigheden en de staat van de gevel een grote rol spelen. Een gevel moet zo zijn opgebouwd dat deze een omvangrijke brandtest kan doorstaan en moet gelden voor alle gevels, alle materialen én alle materiaalcombinaties. ï 

Duurzaam veilig

Eerder uitte het Verbond samen met Brandweer Nederland in een Position Paper ‘Duurzaam veilig ‘ hun zorgen over het gebrek aan eenduidige veiligheidsregels. Maar ook hoe om te gaan met brandbare Bouwmaterialen. Wij hopen zeer onze voorstellen straks terug te zien in het nieuwe Bouwbesluit.  Wij zijn namelijk groot voorstander van de energietransitie, maar niet iedereen heeft zo ’n goed oog voor ‘de juiste boom ‘ als mijn vader.  

Geeke Feiter-van Heuvelen
Directeur Verbond van Verzekeraars

www.verzekeraars.nl


Februari 2023

Commentaar

Reageren op bovenstaande gastblog? Of heeft u nog vragen? Mail ons! 

Gastbloggers gezocht!

Ook uw mening geven? Schrijf over de kennis die u heeft!


Als ondernemer kent u de markt als geen ander, u weet wat er speelt, wat de veranderingen zijn en waar de behoeftes liggen. Breng deze behoeftes en vragen eens in kaart en deel uw mening of kennis via een blog!

Voor de serie gastblogs, naast de al bestaande blogs van de voorzitter, zijn wij altijd blij met bloggers met een mening. Heeft u interesse? Neem contact op met Erwin Schoemaker via erwin.schoemaker@federatieveilignederland.nl voor meer informatie of om uw onderwerp/concepttekst aan te leveren. De richtlijnen voor de blog vindt u hieronder.

Richtlijnen gastblog

Wilt u een gastblog schrijven? Wij hebben enkele richtlijnen opgesteld om de schrijver de helpende hand te bieden. Bekijk de richtlijnen.