Lidmaatschap wijzigen/opzeggen

Een wijziging doorgeven?

U wilt uw gegevens of type lidmaatschap wijzigen

Een wijziging in uw adres of andere contactgegevens kunt u doorgeven door een mail te sturen naar naar info@federatieveilignederland.nl.

U overweegt uw lidmaatschap te beëindigen

Uiteraard vinden wij het jammer dat u overweegt uw lidmaatschap (deels) op te zeggen. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden (artikel 6 van de statuten).

Opzegging dienst schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Per post:

Federatie Veilig Nederland,

Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer

of

via e-mail: info@federatieveilignederland.nl.